Hakikat arayışçısı: Mehmet Bayrak

Demir ÇELİK yazdı —

  • Mehmet Bayrak, payına düşen bedeli ziyadesi ile yaşamış bir Kürt Kızılbaş yazarı, entellektüelidir. Aleyhine açılmış onlarca dava, kaba dayak, işkence, gözaltı ve tutuklamalar onu yürüdüğü yoldan alıkoymamıştır.

Yaşının yarısı kadar kitap, onlarca makale yazan Mehmet Bayrak; araştırma, incelemede ve yazmada dur durak bilmiyor. Aşağıda dökümünü vermekten onur duyduğum kitapları başta olmak üzere, otuzun üzerindeki kitapları devlet ve iktidar dışı iki toplumsal kesimin tarihi, kimliği, inancı ve kültürü üzerine yazmıştır. Mehmet Bayrak derin araştırma ve incelemeler sonucu kaleme aldığı bu kitaplarıyla Kürt ve Alevi sorununun çözümüne dair ufuk açıcı belirlemelerde bulunmaktadır. Her Kürt’ün ve her Raa(Reya) Heq inancından insanın bu kitapları okuması, araştırma ve incelemeleri esnasında başvurması gereken temel kaynaklar olmaktadırlar. Otuzun üzerindeki kitapları arasında öne çıkanlar;

-Kürt Sorunu ve Demokratik Çözümü                             

-Kürt Kimliği Mücadelem

-Kürt ve Kurdistan Ünlüleri

-Kürt ve Alevi Tarihinde Horasan

-İç Toroslar’da Alevilik

-Duygular Dönüştü Söze

-Kürtlerin ve Kurdistan’ın Görsel Tarihi

-Acılı Coğrafyanın Kederli Çocukları Êzîdîler

-Şark Islahat Planı

-Alevi Katliamları

-Dersim Koçgiri Katliamı

-Kürt Diplomasisi

-Alevi Kimliği Mücadelem

Şimdilik en son diyebileceğimiz kitabı Alevi Kimliği Mücadelem adıyla yayınlandı.

Gerek Kürtlerin, gerekse genelde Alevilerin, özelde de Kürt Alevilerin tarihi, hep egemenler tarafından yazılmış, egemenler tarafından kimliklerine, kültürlerine ve inançlarına biçim verilmek, don biçmek istenmiştir. Egemenlerin yazdığı tarih, objektif olmaktan uzak, daha çok itibarsızlaştırma ve karalama üzerine yazılan tarih yazımıdır. Çarpık, çarpık olduğu kadar egemen kimliğe, egemen dine ve egemen kültüre göre ele alınıp yazılanlar Kürtleri Türk, Alevileri İslam dairesi içinde tarif etmeyi amaçlayan kaynaklar olmaktadır.

İsmail Beşikçi ile başlayan Kürt Siyasal Hareketi ile devam eden Kürtlerin objektif ve bilimsel tarih yazımına, son otuz yılda Mehmet Bayrak’ta önemli ve değerli eserleri ile damgasını vurur. Kendisi, aslında Ankara Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Türkolog mezunudur. Herkesin ve her şeyin Türk’e göre tariflendiği Türkiye'de bağımsız ve objektif tarih yazımının çok zor ve büyük bedeller gerektirdiği herkesin malumudur. Mehmet Bayrak’ta payına düşen bedeli ziyadesi ile yaşamış bir Kürt Kızılbaş yazarı, entellektüelidir. Aleyhine açılmış onlarca dava, kaba dayak, işkence, gözaltı ve tutuklamalar onu yürüdüğü yoldan alıkoymamıştır. Israrlı ve inadına bir irade ile kaleme aldığı kitapları kitaplıklarımızda yerini alırken, kendisi de Kürtlerin ve bir bütün Alevilerin düşün dünyasında yerini almış bulunuyor. Kürtlerin ve Kürt Alevilerin hak ve hakikatini araştırmayı, hakikati su yüzüne çıkarmada sınır tanımamış, iğne ile kuyu kazarcasına egemenlerin tarih yazımındaki belgelere ve dipnotlara dayanarak hakikat arayışçılığını değerli eserleriyle bize kazandırmıştır.

Kürtlerin ve Alevilerin devlet ve iktidar dışılığının tehdit ve risklerinden sakınmak yerine, mazlum ve mağdurun Xizir’ı olmayı esas almış, bu nedenle büyük mağduriyetler ve acılar yaşamıştır. Ancak bildiği yoldan şaşmamıştır. O’nun ortaya çıkarmaya çalıştığı tarihi hakikat, yaşadığı tüm mağduriyetleri unutturan, büyük onur sahibi olmayı kendisine sağlamışlardır.

Kadim Mezopotamya coğrafyasının binlerce yıllık tarihinin yapım ve yaratım faaliyetlerinde, bir bütün Kürtlerin ve Raa(Reya) Heq inancından Kürt Alevilerin devlet ve iktidar dışı toplumsallığının çok değerli tarihi izleri vardır. Bu izlerden hareketle hakikat arayışçılığımız devam etmelidir. Bu amacı yerine getirmek üzere bağımsız, bilimsel akademilere ihtiyaç vardır. Bu akademilerde sosyal bilim insanları İsmail Beşikçi ve Mehmet Bayrak’ın egemen tarih yazımına itirazla başlayan hakikati açığa çıkarma arayışı kesintiye uğratılmadan sürdürülmelidir ki, tarihsel direniş çizgisinin kodları yeniden tarih sahnesine çıkabilmiş olsunlar.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.