Nagihan Akarsel

Elif KAYA yazdı —

  • Nagihan, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve jineoloji çalışmalarını Başûrê Kurdistan’da kadın örgütleriyle birlikte yürüttü. Kadınların saklı hakikatini, yazılmayan tarihini açığa çıkarmak için büyük emekler verdi ve bu nedenle faşist Türk devletinin hedefi haline geldi.
  • Meraklıydı, kolay kolay ikna olup, verili olanla yetinmezdi. Görünenin ötesinde bir hakikatin olduğunu çocuk yaşta sezmişti. Bu nedenle en büyük hayali gazeteci olmaktı. Gazeteci olup, hakikatin peşine düşecekti.


Nagihan Akarsel… Su berraklığı ve akışkanlığında yaşamayı başaran araştırmacı, gazeteci, devrimci, hakikat arayışçısıydı. Bir yoldaş, heval, özgür yaşam militanıydı… O, dokunduğu her şeyi anlam gücüyle yorumlar, yeni bir ruh ve can verirdi. Bir ağacın hüznünü, bir taşın yalnızlığını, bir suyun sessizliğini anlamlandırır, onu yürek dilinden ifadelendirirdi. Bu nedenle gezdiği her yerin coğrafik, toplumsal ve tarihsel dokusuna bir çocuk merakıyla eğilir; her şeyi detaylı öğrenme çabasına girerdi.

Daha çocukluğunda başlamıştı bu yolculuğa. Sarıldığı ağaçta, dokunduğu çiçekte, gözlemlediği yıldız ve gök cisimlerinde tüm evrenle bağ kurduğunu düşünüp,  böylece enerjilerin birbirine aktığını hissettiğini söylemişti. Bir karara varırken aklından önce yüreğinin kapısını çalıp, yüreği daha yüce bir yere yerleştirmişti.

Meraklıydı, kolay kolay ikna olup, verili olanla yetinmezdi. Görünenin ötesinde bir hakikatin olduğunu çocuk yaşta sezmişti. Bu nedenle en büyük hayali gazeteci olmaktı. Gazeteci olup, hakikatin peşine düşecekti. Böylece sorunları öğrenecek, çözümünü açığa çıkarıp, insanlara doğru olanı anlatacaktı. … Bu nedenle üniversitede basın, yayın ve gazetecilik yüksek okulunu okumayı tercih etti. Özgür basın geleneğinde kadın haberciliğinin ve dilinin gelişmesi için önemli çalışmalar yürüttü. Ancak bu dönemde adını koyamadığı, henüz tanımlayamadığı, binlerce yıldır saklı gömütlerde bekletilen bir hakikatin olduğunu inceden inceye hissetmeye de devam etti. Hakikati açığa çıkarmak için daha derinlikli bir analiz ve bilimsel yöntem gerekliydi.

2014 yılında Jineoloji çalışmalarına başladığında yaşadığı bu duygunun sırına bir nebze erdi. Kilitli bir kapıyı aralar gibi yeni bir eşikten içeri girmişti. Jineoloji’nin ilk kapsamlı kurumsal çalışması olan dergi çalışmalarının örgütlenmesinde ve kimlik kazanmasında yoğun bir emek verdi. Dergiyi, kadın bilgisinin ve aydınlanmasının açığa çıkarıldığı bir okul olarak ele aldı. Dünyanın dört bir yanında, çoğu birbirini hiç tanımayan kadınları buluşturup, kadın biliminin gelişmesinde her kesimden kadının fikirleriyle yer almasını sağladı.  Kadın özgürlük mücadelesinin ortak paydalarının açığa çıkarılması, fikirlerin gelişip, olgunlaşması ve örgütlenmesinde önemli sorumluluklar aldı. Kuramsal bir dergiydi ama O, derin anlamlar içeren şiirsel ifadelerle bilimin diline yeni bir tarz ve üslup kazandırdı. Akla hitap ettiği kadar yüreğe de dokunan bir dil yarattı. Hemen hemen her sayıya yazdığı yazılar ve geliştirdiği fikirlerle derginin kimlik kazanması ve saygın bir yayın olmasında belirleyici rol oynadı.

Kürt ulusal birliğinin sağlanması fikrinin acil bir ihtiyaç haline geldiği dönemde Kürt Kadın Eserleri Kütüphanesi projesiyle, tüm Kürt kadınlarının etrafında buluşacağı ortak bir çalışma yürüttü. Kadınların bilgisini açığa çıkarıp, aydınlamasını sağlayacağı bu projeyi hayata geçirmek için 3 yıl yoğun emek verdi. Yaşanan zorluklar ve engelleyici tutumlar karşısında, yapılanları gözden geçirip, yeni yöntemler deneyerek,  sonuç almaya çalıştı. Ama asla pes etmedi… O, bir çalışmaya inandığında, onu başarmanın yol ve yöntemini bulmak için sayısız denemelerde bulunmaktan çekinmezdi. Kadın aydınlanmasını tüm Kürt kadınlarının ortak paydası haline getirmeye çalıştı. Bunun için bazen evlerinde ziyaret ederek, bazen bir kafede çay içerek, internet üzerinde zoom buluşmaları yaparak, bazen bir eylemin orta yerinde kadınlara bu çalışmanın önemini anlatırdı. Samimi ve içten diliyle onları çalışmaya katmak için ikna etmeye çalışırdı.

Nagihan, herkesle iyi ve dost ilişkiler kurardı. Herkesin bir iyilik yanının olduğuna inanır, o yönünden tutup, açığa çıkarmaya, birlikte yol almaya çalışırdı. Bu nedenle geçtiği her yerde, dokunduğu her insanda kendinden geriye derin izler bıraktı.
Nagihan, Kadın Eserleri Kütüphanesi ve jineoloji çalışmalarını Başûrê Kurdistan’da kadın örgütleriyle birlikte yürüttü. Kadınların saklı hakikatini, yazılmayan tarihini açığa çıkarmak için büyük emekler verdi ve bu nedenle faşist Türk devletinin hedefi haline geldi.

Nagihan arkadaşımızın katledilmesi, faşizmin kadınların bilinçlenmesi ve özgürlüğünden duyduğu korkuyu ele vermektedir. Bu saldırı yüreğinde özgürlük umudu taşıyan tüm kadınlara, insanlara karşı yapılmıştır. Bu nedenle inadına özgürlük umudunu daha fazla büyütmeli, kadın bilgisini açığa çıkarıp, kadın devrimini geliştirmeye devam etmeliyiz.
Nagihan böyle yapardı…

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.