Özerklik ve öz savunma olmalı

31 Temmuz 2020 Cuma - 23:55

  • KCK: Şengal’deki Êzidîler de 74. Ferman’dan büyük dersler çıkarmalıdır. Öz savunmasız ve özerklik olmadan varlıklarını sürdüremeyeceklerini görmelidirler. Öz savunmalı özerklik olmadan Êzidîlerin kendilerini geleceğe taşımaları mümkün değildir.

DAİŞ çetesinin 3 Ağustos 2014’te Şengal’de gerçekleştirdiği katliamın yıl dönümü vesilesiyle yazılı bir açıklama yapan KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanlığı, “74. Ferman tüm açıklığıyla göstermiştir ki; Êzîdîlerin öz savunmalı özerkliğe hakları ve ihtiyaçları var. Özerk Êzidxan Êzîdîlerin varlığı için olmazsa olmaz kabilindendir” dedi.

Dünya tarihinde şimdiye kadar görülmemiş zalimlikle insanlık değerlerine saldıran DAİŞ katillerinin, en acımasız saldırısını da insanlığın en mazlum halkı olan Êzîdî Kürtlere yaptığını; 74. Fermanla Êzîdîlerin tarihten silinmek istendiğini hatırlatan Eşbaşkanlık, şöyle devam devam etti: ”Öfkemizle birlikte büyüyen özgür ve demokratik yaşam inancımızla Êzîdîlerin inançları ve kültürleriyle özgür ve demokratik yaşama kavuşacakları özgür Kürdistan, demokratik Ortadoğu’yu yaratma sözümüzü bir daha yineliyoruz. Mam Zeki Şengalî, Berivan Şengalî ve Zerdeşt Şengalî’nin özlemleri olan öz savunmalı özgür ve özerk Êzidxan mutlaka gerçekleşecektir.”

Kürdistan halkının iradesini kırmak ve Ortadoğu’da hakim olmak için AKP tarafından saldırtılan DAİŞ’in kaçırdığı Êzîdî kadınların, intikam yemini ve özgürlük iradeleri olacağını vurgulayan Eşbşkanlık, şunları ifade etti: ”Önder Apo’nun bizlere emanet ettiği Êzîdîlerin özgür ve demokratik yaşama kavuşması için bedeli ne olursa olsun üzerimize düşenler mutlaka yerine getirilecektir. Êzîdîlerin özgürlüğü sağlanmadan özgür ve demokratik Kürdistan’ın sağlanamayacağı bilinciyle mücadelemizin bir boyutu her zaman özgür ve özerk Êzidxan’ı sağlama yönünde olacaktır.

Tümden soykırım engellendi

DAİŞ, Êzîdîleri var eden Şengal’e saldırdığında Irak ordusu ve pêşmergeler Êzîdîleri savunmadı. Sadece Derwêşê Evdê yiğitliğinde 12 gerilla Şengal’i savundu, Êzîdîlerin tümden soykırıma uğratılmasını engelledi. Gerilla böylece tüm insanlığı ağır bir soykırım töhmetinden kurtardı. Başta Irak ve KDP pêşmergeleri olmak üzere tüm uluslararası güçlerin gerillalara kendilerini böyle bir ağır yükten kurtarma borçları var.

Olmazsa olmaz kabilinde

74. Ferman tüm açıklığıyla göstermiştir ki, Êzîdîlerin öz savunmalı özerkliğe hakları ve ihtiyaçları vardır. Özerk Êzidxan Êzîdîlerin varlığı için olmazsa olmaz kabilindendir. DAİŞ saldırdığında Şengal’in öz savunmalı özerkliği bulunsaydı Êzîdîler Derwêşê Evdê fedailiğiyle Êzidxan’ı savunur, DAİŞ’i saldırdığına pişman ederlerdi. 12 fedai gerillanın başardığını binlerce Êzîdî genci kesinlikle başarırdı. Ancak o sırada Şengal’in çevresi ve içindeki askeri güçler, Êzîdî gençlerin taşıyacağı duygularda olmadıklarından direnmeden Êzidxan’ı terk ettti. Êzîdîler için Şengal varlık yokluk sorunu olduğundan Êzîdîlerin öz savunma gücü olsaydı insanlık tarihinin en büyük ve en kutsal direnişi burada DAİŞ’e karşı verilirdi. Bu gerçeklik Êzidxan’ın öz savunmalı özerkliğini zorunlu kılıyor. Êzîdîlerin bir daha ferman yaşamaması için öz savunmalı özerkliğe kavuşmaları gerekiyor.”

Tüm Kürtler özerkliğini savunmalı

Êzidxan’ın özerkliğini sadece Êzîdîler değil, başta tüm Kürtler, siyasi güçleri, aydınları ve sanatçıları olmak üzere tüm insanlık ve sorumlu siyasi güçlerin de savunması gerektiğini kaydeden Eşbaşkanlık, ”Irak ve KDP, DAİŞ’e karşı Êzîdîleri savunmadıklarından en başta da onların Êzidxan’ın öz savunmalı özerkliğini savunma sorumlulukları bulunuyor” dedi.

Şengal ana yurtlarıdır

Êzîdîlerin varlığının korunmasının, en başta Şengal’in her zaman en yoğun ve en güçlü biçimde Êzîdîlerin anayurdu olmasıyla mümkün olabileceğini kaydeden Eşbaşkanlık, açıklamasını şöyle sürdürdü: ”Êzîdîlik bu topraklarda ortaya çıkmış, varlığı da ancak bu topraklarda sürdürülebilir. Şengal’in taşı toprağı, ovası dağı, çiçeği ağacı, kuşu kurdu Êzîdî yaşamının, Êzîdî inancı ve kültürünün kopmaz parçasıdır. Şengal anayurt olmadan ne Avrupa’da ne Rusya’da ne de dünyanın herhangi bir köşesinde Êzîdîlik sürdürülür. Bu açıdan tüm Êzîdîlerin Şengal’i anayurt yapma ve yüzlerini anayurda dönme sorumlulukları vardır. İnançlarına, atalarına, analarına saygının gereği budur.

Zorluklara rağmen yaşanmalı

74. Ferman’da Şengal’i terk edenlerin yüzlerini tekrardan Şengal’e dönmeleri çok önemlidir. Kamplarda yaşam ölümdür. Şengal’de zorluklar içinde yaşanılsa da bu yaşam güzeldir, moral vericidir. Kamplardan Şengal’e yüzünü dönmeleri ölümden yaşama koşmalarıdır. Dünyanın her köşesindeki Êzîdîlerin tekrar yurtlarına dönme, Êzîdîlerle dayanışma sorumluluğu ve borçları vardır. Êzîdîler şu bu ihtiyaçtan yoksun kalabilir ama Şengal Êzîdîlerini kimseye muhtaç etmemelidir. Özellikle Avrupa’daki Êzîdî halkımızın tüm imkanlarını Şengal’e seferber etmeleri gerekir. Manevi dayanışma yanında maddi varlıklarının önemli bölümünü Şengal’e aktarmalıdırlar. Her yerdeki Êzîdîlerin kendilerine Êzîdî demeleri ve bu inancı taşımaları, ancak böyle anlamlı olur.

Büyük dersler çıkarılmalı

Şengal’deki Êzîdîler de 74. Ferman’dan büyük dersler çıkarmalıdır. Öz savunmasız ve özerklik olmadan varlıklarını sürdüremeyeceklerini görmeli. Öz savunmalı özerklik olmadan Êzîdîlerin kendilerini geleceğe taşımaları mümkün değil. İki üç kuşak sonra yok olmakla karşı karşıya gelirler. Bu acı gerçeği görmeli, bu nedenle kendilerini örgütlü toplum haline getirmeliler. Komünler ve meclisleriyle örgütlü toplum haline gelerek siyasi, toplumsal, ekonomik ve kültürel olarak kendi öz yönetimlerini oluşturmalı, öz savunmalarını sağlamalılar. Tüm Êzîdîler örgütlü toplum olmalı; tüm gençler de öz savunma gücü haline gelmelidir. Bunlar Êzîdîlerin asli görevleridir. Bu görevler parayla yapılamaz. Nasıl ki Êzîdîlik para ve pulla olmuyorsa, öz yönetim ve öz savunma da Êzîdîlerin kendi imkanlarıyla gerçekleşebilir. Kuşkusuz öz savunmalı öz yönetime kavuşmak; çaba, mücadele ve bedel ödemeyi gerektirir. 74 Ferman yaşamış bir toplumun özgür ve demokratik yaşama ulaşması tabi ki kolay olmayacaktır. Ancak öz savunma ve öz yönetim oluşturulduğunda Êzîdîliğin geleceği güvenceye alınacak, bir daha fermanlarla karşılaşılmayacaktır.

Seferberlik ve sorumluluk

74. Fermanın 7. yılında tüm Êzîdîleri Mam Zeki Şengalî’nin oluşturduğu öz yönetimi ve Zerdeşt Şengalî’nin büyük emekler verdiği öz savunmayı geliştirmek için seferber olmaya; tüm insanlığı, demokratik kurumları ve sorumluluk üstlenecek tüm uluslararası siyasi güçleri de Êzîdîlerin öz savunmalı özerkliğini oluşturmaları doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirmeye çağırıyoruz.”  BEHDİNAN

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.