Ramazan ayının anlamı 

Ahmet TURHALLI yazdı —

  • İktidar dindarları ve maddi güce tapanlar, onlarla birlikte hareket edenler: gafillerle, katillerle, yalancılarla, iftiracılarla, uyuşturucu tacirleri ile, fuhuş ve insan ticareti yapanlarla, faizci ve tefecilerle, kadın ve çocuk katilleri ile aynı iftar sofralarına oturmaktalar. 

Bir Ramazan ayına daha ulaşmış bulunmaktayız.  Bin dört yüz küsur yıldır kutsanan ve kutsallaşan Ramazan ayı, Kur’an ın nazil olduğu ay hasebı ile değerli ve kıymetlidir. Bu ayda vahyin ilk emri "Oku" ile, inşa edilmek istenen, temiz zihniyet, akıl, bilgi, vicdan, ahlak ve bir tek Allah’a iman etmenin vazife ve sorumluluğu da Hz Muhammed sav tevdi edilmiştir.

Bu ay Kur’an ayı olarak da bilinir.

Ramazan düşürülen Mekke toplumunun yeniden din ve insanlık değerlerini inşa etmesi, kendi fıtri ve hakiki özleri ile buluşma mücadelesinin başlangıcıdır. İnsanlığın kendi fıtri değerleri ile yeniden buluşması için, Peygamber rehberliğinde, İslam’a yürekten inananlar Ramazan’ı yürüttükleri Kur’an-i zihniyet ve yüksek vicdan ile değerli ve anlamlı yapabilmişlerdir. Peygamber, Ramazan’da başlayan Kur’an öğretisinin iman ve zihniyet açısından anlamını, önemini, idrakını derinleştirmeyi ve bunu bir yaşam biçimi haline dönüştürmemizi istemiştir. Peygamber ve Kur’an anlatıları, Müminlerin her Ramazan’ı yeniden şahsiyet inşası olarak ele almalarını ve heyecanla karşılamaları gerektiğini tebliğ etmişlerdir. 

Ramazan ayı öyle bir aydır ki, kuru taşlık ve çorak bir arazide kurulu Mekke’de ticaret ve hac gelirleri ile hayatlarını sürdüren sapıtmış bir toplumu, karanlıklardan aydınlığa çıkararak başarıya ulaştırdığı ayın adıdır. 

Ramazan, Peygamberimiz ve arkadaşlarının düşünce ve iman fırtınasını elde etmek için, derin ve kapsamlı yoğunlaştıkları ve cemaatleştikleri aydır. Bu düşünce yoğunlaşmasının adı itikaftır. Nefsini hesaba çekmektir, bir yıl boyunca yaptıklarının muhasebesini yapmaktır. Kendisi ile maskesiz ve korkusuzca yüzleşmektir. Kötü ve zararlı alışkanlıkları terk edebilmektir. Kötü alışkanlıklara karşı güzel ahlakla yeni ve temiz bir hayata yeniden başlamaktır. Mescitlerden dışarı çıkmadan kendini ıslah ederek, yenileyerek hayata yeniden katılmaktır.

Ramazan, dini kendi çıkarlarına göre kullanan ve iktidarları için Allah’a iftira eden şirk din sistemlerinin ifşasıdır. 

Ramazan, din adına toplumu ve bireyleri manipüle ederek sömürmeye çalışan, tutucu ve gerici sistemlere karşı, mücadele etmenin startıdır.

Ramazan’da günümüz putları olan para, mevki ve maddi gücün arakasına sığınarak, insanları aldatma işleri ile meşgul olanlara, din bezirganlığı yapanlara, zulümle iştigal edenlere, başkalarını hor görenlere, kibirli otorite sahiplerine karşı ses çıkarma ve kıyama kalkma ayıdır. 

Ramazan’da şirke karşı Tevhid mücadelesi başlamıştır.

Ramazan ayında dinler adına sömürü sistemleri inşa edenler deşifre edilmiş ve dinlerin hakikati yeniden zuhur etmiştir.

Ramazan’da gericilik, cahillik ve zorbalığa karşı, ilericilik, akıl ve tefekkür harekete geçmiştir.

Ramazan’da hakikatle yalan, zulüm ile adalet, doğru ile yanlış, hidayetle delalet, doğru dinle sahte dinler, birbirlerinden bariz bir biçimde ayrılmışlardır.

Sıradan ve sahte olan ibadetle, Allah için olması gereken ibadetlerin farkı anlaşılmıştır.

Ramazan’la birlikte dinin sadece Allah’a has kılınması istenmiştir.

 İnsanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun, hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur’an’ın kendisinde indirildiği ay, Ramazan ayıdır (Bakara Sûresi 185)

Allah insanlara aydınlığı ve karanlığı birbirinden ayırmak için Ramazan ayında Kur’anı indirmiştir. Müminlerin Kur’an’ın doğum gününü kutlarken, nefislerinin yularını ellerine alabilmeleri için aç karınla, oruç ibadeti ile karşılamalarını istemiştir. Oruç ibadetinin ölçüsü ise; takva (sorumluluk bilinci) ve sorumluluk yüklenme olarak bize göstermiştir. 

Sorumluluk yüklenilirken, ortaya çıkabilecek meşakkate ve zorluklara karşı, sabır, metanet ve direniş yolunun ekserzisi gösterilmiştir. Midelerine söz geçiremeyenlerin, insani özellikler vicdan ve merhametten kopacaklarını anlatmıştır. Bu şahsiyetlerin toplum için zararlı özneler haline dönüşebileceklerinin bilincini yerleştirmiştir. Oruç ve ibadetler ile kişinin arınması ve maneviyatın tekamül yolu gösterilmiştir.

Oruç ile İslam’ı anlama, hannaslara, zalimlere, münafıklara karşı mücadele şuuru geliştirilmiştir. Oruç ibadeti ile ahlak ve empati kişinin nefsine derc edilmiştir.

Bu ayda inzal olan Kur’an, kişinin kendi nefsine ve çevresine zulm etmesini yasaklamıştır. İnsan hakkına girmeyi en büyük günahlardan saymıştır. Yalan konuşmayı, fesadı, fitneyi, gıybeti, iftirayı, fahşayı, uyuşturucuyu, aldatmayı ve katli yasaklamıştır.

Ramazan ayında inen Kur’an ın inşa etmek istediği kişi ve toplumun ahlaki değerleri ancak bu kötü alışkanlıklardan arınmakla mümkün olabileceği gösterilmiştir. 

Ne yazıktır ki dine bulaştırılan iktidarcılık melanetinden sonra, Ramazan’la inşa edilmek istenen ve Kur’an ın müminin hedefi olarak belirlediği prensipler görünmez kılınmıştır. 

Artık, Ramazan’da fakiri ve ihtiyaç sahibini düşünen yoktur. Tersine saraylarda israf ve gösteriş vardır. 

Artık ibadetler Allah için değil, gösteriş içindir.

Günümüzde Ramazan’ı karşılayanların kahır ekseriyeti, İktidarların çevresinden nemalanmak için, millete acı yaşatanlarla aynı saflarda namaza durmakta ve onlarla aynı iftar sofralarına oturmaktadırlar. 

İktidar dindarları ve maddi güce tapanlar, onlarla birlikte hareket edenler: gafillerle, katillerle, yalancılarla, iftiracılarla, uyuşturucu tacirleri ile, fuhuş ve insan ticareti yapanlarla, faizci ve tefecilerle, kadın ve çocuk katilleri ile aynı iftar sofralarına oturmaktalar. 

Ramazan’da inzal olan Kur’an ın zinhar yasakladığı ve bu yasaklardan kaçınanların ancak dindar olabileceğini, hatimler okuyarak karşıladığımız Kur’an söylemektedir.

Kur’an ahlakından ve vicdanından uzaklaşmış ama kendisini aç ve susuz bırakarak Kur’an’a inandığını sananlar, Ramazan’ın hakikatinden asla ve kat‘a istifade edemezler.

Samimi ve dürüst müslümanlara nefislerini tezkiye edebilecek gücü kendilerinde oluşturanlara hayırlı ramazanlar diliyorum.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.