Rojava’nın diplomasi trafiği

Forum Haberleri —

27 Eylül 2021 Pazartesi - 23:00

❏

  • Kürtler arası ilişkilerin düzelmesi için KDP ile PKK arası gerilimin ve savaş havasının sonlandırılması gerekiyor. Kürt uzlaşısının yolu PKK ve KDP’den geçmektedir. Belirleyici iki gücü devre dışı bırakarak ENKS ile işe başlamak sağlıklı bir çözüm getirmeyecektir.

Rauf KARAKOÇAN

Rojava’nın meşru fiili durumu resmen tanınmamasına rağmen üst düzey ziyaretlerin yapıldığı, heyetlerin gelip gittiğini, karşılıklı ilişkiler çerçevesinde MSD’den heyetlerin dış dünya ile temaslarda bulunmak için ABD ve AB başkentlerinde görüşmeler yaptığı bilinmektedir.

Bölgesel sorunların merkezinde yer alan Rojava, sorunların çözümü için kilit bir rol oynamaktadır. Suriye düğümünün çözümünde ipin ucu gibi durmaktadır.

Kürt sorunu çözülmeden Suriye sorununun çözüm arayışları sonuç vermeyecektir. Suriye barışının yolu Türkiye’de olduğu gibi Kürtlerden geçmektedir.

Her iki ülkenin temel sorununu oluşturan Kürt sorunu çözülmeden bölgede kalıcı barışın sağlanması da pek mümkün değildir. 
Son dönemlerde Rojava’nın temel gündemlerinden biri de ENKS ile görüşmeler meselesidir.

ENKS’nin temsil ettiği siyasal çizgi Rojava devrimi açısından sorunludur

Rojava Özerk Yönetim’iyle derin çelişkiler yaşayan ENKS, her fırsatta ve her zeminde, yer aldığı bütün platformlarda Rojava Özerk Yönetim’ini yaralayan, karalayan pratik duruşlar sergilediği bilinmektedir. Hal böyleyken bir yandan da uzlaşma ve diyalog kurma arayışlarını sürdürmektedir.

Son dönemlerde de ABD devreye girerek, sözde Kürtler arası ilişkilerin düzelmesi için rol üstlenmiş bulunmaktadır.
Kürtler arası ilişkilerin düzelmesi için KDP ile PKK arası gerilimin ve savaş havasının sonlandırılması gerekiyor. Kürt uzlaşısının yolu PKK ve KDP’den geçmektedir. Belirleyici iki gücü devre dışı bırakarak ENKS ile işe başlamak sağlıklı bir çözüm getirmeyecektir.

Resmin bütününü göz önünde bulundurmadan Rojava özgülünde bir çözüm arayışı biraz da düşündürücüdür. Kürtler arası uzlaşma Kandil ve Erbil’de aranması gerekirken, Rojava’da aranması bu nedenle manidardır.

ENKS, KDP yörüngesinde hareket eden bir örgüt olması nedeniyle Kürtlerin genel çıkarlarıyla çelişen, Ulusal birliğe zarar veren, Rojava’yı işgal eden Türk devletiyle her türlü samimi ilişki geliştiren bir güç olarak Rojava çıkarlarına zarar vermektedir. Hatta Rojava devrimini tasfiye etmeye çalışan konumda durmaktadır.

Sorun bir uzlaşma meselesi değil, Rojava kazanımlarını tehlikeye sokan bir rol üstlenmiş olmasıdır. ENKS’nin pratik-politik çabalarının tümünün devrim karşıtı eksende seyrettiği aşikâr bir durumdur.

ENKS’nin Rojava özerk yönetimiyle başlayan diyalog girişimleri ve uzlaşma çabalarının tıkanıyor olmasının nedeni de buradan aranmalıdır. Samimi bir diyalog için ENKS’nin düşmanca tutumlardan vazgeçmesi ön koşul olarak kabul edilmelidir.

ABD’nin bu yönlü arabulucu çabalarının başarıya ulaşması için de bu durumun gözetilmesi gerekir. Ama meselenin arka planına da dikkat çekmek durumundayız.

ABD rengini belli etmiştir

ABD Kürt kartı rengini beli etmiştir. Kürtlerin pekte hayrına olmayan bir politika gütmektedir İşin aslına ilişkin daha açık izah etmek gerekirse, zayıflamış idari yapılarla iş yapmayı kendi çıkarları açısından daha uygun gördüğü için bu türden arabulucu roller üstlenmiştir. Irak’ta ki varlığıyla alakalı gelişmelerin de etki ettiği bu diyalog girişimleri, sadece Rojava bağlamında düşünülen bir meseleden uzaktır.

ABD, Irak’ta ki askeri varlığını İran’la yaşadığı dalaşma nedeniyle Kürt federal bölgesine kaydırarak görece daha güvenlikli bir üs alanına kavuşmayı hedeflemektedir. Ortadoğu’daki varlığını Kürtlere dayandırarak kalıcı olma istemi, Kürtler arası diyaloğa önem vermesini kaçınılmaz kılmaktadır. ENKS ve Rojava Özerk Yönetim’i arasıında uzlaşmaya da bu temelde ihtiyaç duymaktadır.

Masumane bir girişim gibi görünse de, Türk devletiyle ilişkilerini PKK karşıtlığı temelinde sürdürmesini gerekli kıldığı gibi, KDP’yi de güçlendiren bir ortam hazırlamaktadır.

ENKS ve Rojava uzlaşısı, Rojava’ya hizmet etmekten ziyade KDP’yi bölgede etkili kılmaya, Rojava’nın idari yapısını ENKS ile sorunlu hale getirerek zayıflatmayı kendi devlet çıkarlarına daha uygun görmektedir.

ABD’nin Afganistan’dan çekilmesinden sonra gözler Irak ve Suriye’de ki ABD varlığına çevrilmişti. Irak’tan yıl sonuna kadar çekileceğini açıklaması, Suriye’den de çekileceği şeklinde yorumlanmaktadır. Çekilip çekilmeyeceği tamamen politik çıkarlarına bağlıdır. Kürtler ile ilişkilerini de bu temelde ele almak gerekir.

Bu tartışmaların sıcaklığını koruduğu bir süreçte ABD’nin Rojava hattındaki diplomasi trafiğini bu temelde yorumlamak gerekir. Türk devletinin Rojava’ya saldırılarını sıklaştırması ABD ile danışıklı bir girişim olarak görülmelidir.

Rojava yönetimini ENKS ile uzlaşmaya zorlayan, mecbur kılan ve hatta Türklerin saldırılarıyla tehditkâr bir izlenim veren ABD, kendine bağımlı, itaatkâr bir Rojava yaratma peşindedir.

Somut bazı durumları Kürt kamuoyunun ve arabulucu ABD’nin bilgisine sunmakta fayda vardır

Roj peşmergesi, olarak bilinen askeri gücün kendisine bağlı olduğunu söyleyen ENKS’ye sormak lazım. Mayına basarak ölen Roj peşmergelerinin PKK alanlarında ne işi var?

ENKS, Türk devletinin Rojava işgalini meşrulaştırarak, halkın güvenliğini riske atarak işgal alanlarına geri dönüşü için çaba sarf ediyor.

ENKS, Rojava yönetimini hiçbir şekilde tanımayarak devrimin kazanımlarına konmak istiyor. Bu şartalar altında hangi uzlaşmadan bahsedilir? İlişkilerde ilkeli, dürüst ve samimi olmak gerekir.

Parçayı bütünden koparan yaklaşımlar Kürt meselesini daha da çözümsüz hale getirmektedir. PKK’nin Kürtler üzerindeki etkisini kırmak için, Rojava’yı genelden koparmaya çalışmaktadırlar. Kürt sorununu bütünlüklü görmeyen politik yaklaşımlar Kürtlere kesin olarak kaybettirecektir. PKK’yi dışarıda tutan çözüm arayışları, diyalog ve uzlaşı çabaları Kürtleri un ufak etmekten başka bir işe yaramayacaktır.

Kürtlerin gücü Kürtlerin birliğinden geçmektedir.

ENKS’nin uzlaşma girişimleri Kürt birliğinden ziyade Rojava kazanımlarını tehdit eden arayışlar olarak değerlendirilmelidir.
ABD’nin, KDP’nin ve ENKS’nin siyasetle bezenmiş ayak oyunlarını görerek, görüşme masasına Kürt sorununu bütünlüklü koymak ve çözümü de bütünlüklü bulmak gerekir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.