Cinsiyet eşitliğini yansıtacak birimler kurulsun

7 Ekim 2021 Perşembe - 17:30

Muazzez Orhan

Muazzez Orhan

 • HDP Wan Milletvekili Muazzez Orhan, kamu bütçelerinin cinsiyet eşitliği perspektifi temelinde geliştirilmesi için Türk meclisine araştırma önerge sundu. Önergede, “Cinsiyet eşitliği perspektifini uygulamaya yansıtmakla görevli birimlerin kurulması” gerekliliği üzerinde duruldu. 

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Wan Milletvekili Muazzez Orhan, Türkiye’de kadına yönelik eşitsizlik ve ayrımcılığı azaltmak, kadınlara yönelik kamusal hizmetleri ve bütçe kullanımlarını arttırmak amacıyla Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Bütçeleme (TCDB) çalışmalarının başlatılmasına ilişkin Meclis’e araştırma önergesi sunarak konuya ilişkin tüm bakanlıkların yanıtlaması istemiyle soru önergesi sundu.
 
Ayrımcılığı sınırlandırma

Kadınlara yönelik her türlü ayrımcılık ve şiddetin durdurulması için kamu bütçelerinin cinsiyet eşitliği perspektifi ile hazırlanmasının öncelikli bir adım olduğuna dikkat çekilen araştırma önergesinde, “Kadınlara yönelik kamu hizmetlerinin çoğaltılması, vergilerin cinsiyet eşitliğini arttırmak ve eşitlikçi bir yaşam inşa etmek için kullanılması, şiddetin ve ayrımcılığın birçok türünü sınırlandıracaktır” denildi. Kamu idarelerinde ve yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği perspektifini uygulamaya yansıtmakla görevli birimlerin kurulması gerektiği belirtilen önergede, “Kadınlara karşı ayrımcılığı durdurmak; demokratik, sosyal, insan haklarına saygılı bir devlet olmanın gereğidir” vurgusu yapıldı.
 
Türkiye 133’üncü sırada

Önergede, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından her yıl düzenli olarak yayınlanan ‘Küresel Toplumsal Cinsiyet Uçurumu Endeksi’nin verilerine göre, “156 ülkeyi içeren endekste Türkiye’nin 133’üncü sırada olması, Türkiye’deki kadınların eşitlik mücadelesi için acil önlemlerin alınması gerektiğini göstermektedir” denildi.

Meclis araştırması yapılsın

Önergenin devamında, tüm kamu idarelerinde ve yerel yönetimlerde cinsiyet eşitliği perspektifini uygulamaya yansıtmakla görevli birimlerin kurulması istenerek, tüm bakanlıkların gerekli çalışma ve tedbiri alması amacıyla meclis araştırma istendi. Konuya ilişkin önergede tüm bakanlıklara şu sorular yöneltildi:

 • "Görev alanınızda bulunan kurum ve kuruluşların 2021 yılı toplam bütçeleri ne kadardır?
 • 2021 yılında yapılan toplam harcamaların cinsiyet etki değerlendirmesi yapılmış mıdır?
 • Harcanan bütçenin ne kadarı kadınlara yönelik hizmetlere ne kadarı erkeklere yönelik hizmetlere ve ne kadarı genele yönelik hizmetlere yapılmıştır?
 • Görev alanınızda bulunan kurum ve kuruluşların 2022 bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlı bir çalışma ve cinsiyet etki değerlendirmesi yapılmış mıdır?
 • Türkiye’de kadın yoksulluğunu ve işsizliğini azaltmak ve kadın yurttaşların refahını iyileştirmek amacıyla 2022 yılında hangi çalışmalara öncelik vereceksiniz?
 • Türkiye’nin toplumsal cinsiyet eşitliği bakımından 156 ülke arasından 133. sırada olmasının nedenleri nelerdir? Durumun iyileştirilmesi için görev alanınızdaki kurumlarda alınması yapılan planlamalar nelerdir?
 • Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliğini esas alan bütçeleme sistemine geçilmesi için görev alanınızdaki kurum ve kuruluşlarda yürütülen çalışmalar nelerdir?
 • Görev alanınızdaki merkezi ve yerel kurum bütçelerindeki bütçe tercihleri ile Türkiye’de kadına yönelik eşitsizlik, ayrımcılık ve şiddetin ilişkisine dair bir çalışmanız mevcut mudur?
 • Görev alanınızda bulunan kurum ve kuruluşların 2022 bütçe hazırlık çalışmaları kapsamında bütçe hazırlığı yapan çalışma ekiplerinde kadın katılımı sağlanmış mıdır?
 • Görev alanınızda bulunan kurum ve kuruluşların Strateji ve Bütçe Başkanlıklarında şube müdürü üzeri üst yöneticiler içerisinde kadın sayısı nedir?”

JINNEWS/ANKARA
 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.