‘Dinimiz bir’ yalanına sarıldılar

Forum Haberleri —

26 Temmuz 2021 Pazartesi - 23:00

  • Türk İslam zihniyeti ve siyaseti iki yüzlülüğün en mükemmel ve orijinal biçimidir. Kürtlere karşı İslamcılığın değişik biçimlerini kullanan, kullanılmasına destek ve onay veren Türk ulus devlet aklı, Arap halkına ve şimdilerde de Afgan halklarına karşı aynı taktiği kullanmaktadır.

CİHAN EREN

Türk ulus devlet ideolojisinin yarattığı zihniyetin en kötü yanı, inananlarını, sınıfı, cinsi ne olursa olsun devletçi düşündürtmesi, devletçi tutum almalarını sağlamasıdır. Bu ideoloji, en sıradan birinin kendini Atatürk, açlıktan ölen birinin de kendini Koç-Sabancı sanmasına yol açmıştır. Türk ulus devlet ideolojisi, bir kesimi böyle aldatmayı başarmıştır. Türk ulus devleti gücünü, toplumda aldatabildiği bu kesimden alır. Bu kesimleri inandırdığı kadar güçlü olduğunu bilerek iş yapar. Türk ulus devlet ideolojisinin belli bir kesimde başarıyla uyguladığı diğer aldatma ve kandırma hilesi de Kürtler konusundadır. Türk ulus devlet zihniyeti, Kürtler konusunda dini ve yurtsever değerleri istismar etmede; Kürtler hakkında yalan uydurmada ustalaşmıştır.  

Türk ulus devletinin esaslı ideolojisi, Türk İslam sentezidir. Bu zihniyetin içinde geçen İslam adından ötürü, sadece din istismarcısı olduğu sanılmasın. Bu ideoloji bazılarını da laik düşündürtmektedir. Türk İslam sentezinin gerçek kimliği, milliyetçiliktir. Yer yer de ırkçıdır. İslam bu ideolojide çoğu yer ve zamanda ‘sos’ olarak kullanılmaktadır. İslam ‘sos’ olduğu için, laikler İslami değerlerin siyasallaştırılmış tarzına karşı çıkar gibi yaparak, milliyetçilik yaparlar. Dini argümanları, kelime ve kavramları kullananlarsa dinle milliyetçilik yaparlar. Dolayısıyla İslam iki ayrı milliyetçilik biçiminden birini yapma imkanı verdiği için, her iki taraf için de kullanışlı malzeme olmaktadır. Bu iki milliyetçi anlayışın ortak hareket ettiği yer ise Kürtlere düşmanlıktır. 

Hatırlayın, daha önce Gülenciler-AKP birlikte Türk ordusuna operasyon yapmış, ordu içindeki bazı suç çetelerini tutuklamıştı. Fakat bu çetelerin Kürtlere karşın işlediği tek bir suçu gündeme getirmemişti. Yani dinci Gülenciler ve AKP, laik ve darbeci orduyu karşısına aldı ama Kürtlere yaptıklarını görmedi. Başbuğ’a terörist dediler, ama Lice’yi yakıp yıktığını gündem yapmadılar. Sonra bir darbe girişimi oldu. Bu defa ordunun bir kanadı ve Erdoğan-AKP, Gülencilere yöneldi. Gülen cemaatinin yargı ve polis yoluyla binlerce insana kumpas kurduğunu söylemeye başladılar. Ve Gülencilerin açtığı davaların neredeyse tümünü bir biçimde düşürdüler. Düşürmediklerini de hep eleştirdiler, istedikleri kararları çıkarttılar. Fakat Gülenci polis ve savcı olduğunu söyledikleri ekibin, ‘akşam eve ekmek getir’ sözünden, ‘akşam bir yerden bir yere bomba getir denilmiştir’ iddiasıyla tutuklattığı yüzlerce Kürt halen hapishanelerde bekletilmektedir. 

Türk ulus devlet aklıyla Kürtlere nasıl bakıldığının bir diğer göstergesi son günlerde Afganistan’da hava alanı için bırakılan asker meselesinde yaşanıyor. Afganistan’da asker bırakma meselesinin Türk elitler arasındaki tartışma şekli, her iki kesimin Kürt düşmanlığında nasıl ortak hareket ettiğini bir kez daha göstermiş oldu. Kendilerini sol, laik, Kemalist, batıcı vb… kimliklerden biriyle ya da birkaçıyla tanımlayanların en çok sinirlendiği şey, Erdoğan'ın ‘Taliban’la dinimiz aynıdır’ cümlesi olmaya başladı. Afganistan’da kalma taraftarı olmayanların neredeyse tek dayanakları, Taliban’ın İslamcılığıdır. Bu kesim ‘laik Türk devletinin ordusu nasıl olur da, şeriatçı bir örgütün denetimine geçmekte olan bir ülkede, kalabilir’ demektedir. 

Dikkat edelim, Türkiye'nin laik olduğunu sadece bu kesim söylüyor. Evet yasalarında laiklik yazılıdır. Ancak bu devletin yasalarında yazılı olduğu halde pratikte tersi yapılan onlarca konu gibi, özgürlükçü laiklik de hiçbir zaman uygulanmamıştır. Türkiye'nin laik olmadığının en çarpıcı ispatıysa devletin Diyanete verdiği paralar ve Alevilerin durumudur. Devlet laik olsaydı Aleviler bu halde mi olurdu? Laik olduğunu söyleyenler Türkiye'de laikliğin kalmadığını bilmiyorlar mı? Tabi ki biliyorlar. Zaman zaman da dilendiriyorlar. Peki Afganistan’da asker bırakmaya karşı olanlar neden laiklik tekerlemesine sarılıyorlar? Çünkü İslam birde böyle kullanılıyor. Laik olduğunu söyleyenler Türk ordusunun son on yıldır, en az Taliban kadar İslamcı olan örgütlerle aynı mevzileri paylaştığını, aynı karavandan yemek yediğini bilmiyorlar mı? Laik olduğunu söyleyenler Türk ordusunun göğüslerine Enfal süresinden ayetler yazılı olduğu halde, Sur’u, Cizre’yi, Nusaybin’i, Şırnak’ı yaktığını görmediler. Laik olduğunu söyleyenler Türk devletinin Rojava’yı doksan bin camide okunan salalarla işgale başladığını duymadılar. Çünkü, mesele Kürt soykırımı olduğu için İslam kullanılıyorsa sorun yok diyorlar. Ve böylece bunlarda en az Erdoğan ve adamları kadar tersinden din istismarcısı olduklarını gösteriyorlar. 

Türk İslam zihniyeti ve siyaseti iki yüzlülüğün en mükemmel ve orijinal biçimidir. Kürtlere karşı İslamcılığın değişik biçimlerini kullanan, kullanılmasına destek ve onay veren Türk ulus devlet aklı, Arap halkına ve şimdilerde de Afgan halklarına karşı aynı taktiği kullanmaktadır. Kürtlere karşı yeri geldiğinde laik, yeri geldiğinde siyasal İslamcı bir dille konuşan ve politika yapanlar, Arap ve Afgan halkını aldatmak için ‘dinimiz bir’ yalanına sarılmıştır. Görünen o ki Afganistan’daki gelişmelere paralel bu söylem çok daha fazla dilendirilecektir. Türk İslam sentezci zihniyet ve siyaset, Suriye Arap halkını ‘dinimiz bir’ yalanıyla kandırıp milyonlarcasını göçertti. Göçerttiklerini ‘Hristiyan’ Merkel’e yeri ve zamanı geldiğinde satarak birkaç milyar Euro almaktadır. Bu Suriyelilerden ‘İslam cihadı yapıyoruz’ diyerek aldattıklarını ya Kürtlere saldırtıyor ya da ihtiyaç duyduğu yerde askerleri az ölsün diye ölüme gönderiyor. Şimdi sıra Afgan gençlerine gelmiş görünüyor. Türk ordusunun Afganistan’da kalmasının tartışıldığı bir dönemde aniden binlerce Afgan gencinin Türkiye'ye doğru göçmesi tesadüf olamaz. Durum Suriye’dekine benziyor. Göçenler daha yoldayken ABD ve AB’nin ‘fon’ ayırması da ilginç oluyor.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.