Özgürlük için seferberlik zamanı!

Forum Haberleri —

11 Şubat 2021 Perşembe - 23:00

  • Tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. İmha aşamasına dayanan İmralı gerçeğinin idraki içinde faşizme karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Özgürlük zamanı hamlesine çok daha aktif katılım sağlamalıyız. 

RAUF KARAKOÇAN

Başkan Apo’ya yapılan komplo 22 yılını geride bıraktı. Bu tutsaklığın sonlandırılması için ulusal çapta olduğu kadar uluslararası çapta da pratik çareler arayıp bulmak gerekir. Hemen her zemini kullanarak, her çareye başvurarak, sonuç alıncaya kadar seferberlik içinde olmak zorunlu hale gelmiştir. Tutsaklığın daha fazla uzaması halinde, sonucu kestirilemeyecek çatışma ortamına gebe bir sürece girilecektir. Başkan Apo ‘İmralı’da normal ölüm olmaz’ demişti. İş bu aşamaya varmadan harekete geçmek, duyarlılığı en üst seviyeye çıkarmak ve tehlikenin önüne geçmek kaçınılmaz hale gelmiştir. Zamana yayılmış imha politikasını boşa çıkarmak, zindandaki ölümün önüne geçmek gerekir. Halkımız açısından zaman daralıyor. Ne yapılacaksa ertelemeden şimdi yapılmalıdır. Tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmenin zamanı gelmiş ve geçmektedir. İmha aşamasına dayanan İmralı gerçeğinin idraki içinde faşizme karşı sesimizi yükseltmeliyiz. Özgürlük zamanı hamlesine çok daha aktif katılım sağlamalıyız.

15 Şubat komplosunun 23 yılını özgürlük yılına çevirmek halkın direncine ve eylemlerine bağlı olduğunu bilmek gerekir. Tecridi kırmak, faşizmi yıkmak sadece zindan direnişi üzerinden yürütülen eylemlerle değil halkın topyekün seferberliği gereklidir. Başkan Apo Roma’dayken, kışın dondurucu soğuğunda on binlerce insan Roma’ya akmıştı. Etten duvar örülmüştü. Benzer bir şekilde yüzbinler Avrupa kurumlarına akarak sonuç alıncaya kadar tarihin en büyük barışçıl kitle eylemine başlayabilir. Avrupa, İmralı işkence sisteminin sorumlusudur. Komplonun gerçekleşmesinde pay sahibidir. Günümüzde de Kürt halkına karşı yürütülen soykırım ve imha politikalarının en büyük destekçisidir. Süreç basit protesto eylemleriyle geçiştirilecek bir süreç değildir. Mutlak sonuç alınacak şekilde organize olmak, eşgüdümlü eylemleri yaygınlaştırarak İmralı’nın kapıları zorlanmalıdır. Halkların barışı da buradan geçmektedir.

Başkan Apo’nun önderliği sadece bir Kürt önderliği değildir. Evrensel çapta halkların sahiplendiği bir önderliktir. Daha şimdiden dünyanın dört bir yanında halklar kampanyalar başlatmıştır. Sivil toplum kuruluşları aktif katılım ve destekleriyle bu sürece katılmaktadır. Bunu daha bir üst aşamaya taşımanın da zamanıdır. Dünya genelinde yeni bir enternasyonal birliğin zemini de doğmuştur. Demokratik toplum paradigma ekseninde demokrasiye, ekolojiye, kadın özgürlüğüne odaklı yeni bir enternasyonal örgüte ihtiyaç vardır. Geçmişin enternasyonal dayanışmalarından dersler çıkararak dağılmış enternasyonal birliği toplamak, halkların enternasyonal gücünü açığa çıkarmak, demokratik modernite için bir ilk adım olabilir. Başkan Apo’nun düşüncelerini ete kemiğe büründürmek ve yaşamsal kılmak dünya barışı için de çok gereklidir. Kürt Halk Önderinin düşünceleri temelinde yeni bir enternasyonal dalganın başlatılması kapitalist sisteme karşı ortak mücadele potansiyelini de açığa çıkaracak ve sonuç alacaktır.

Kapitalist modernite güçleri kapan kurarak Kürt Halk Önderini İmralı adasına zincirlemesinin nedenleri ve sonuçları üzerine çok şey yazılmış ve söylenmiştir. Başkan Apo, 23 yıldır süren komployu, İmralı işkence sistemini çözerek zaten boşa çıkarmıştır. Bunu büyük düşünce gücüyle ‘rafine durumu’ dediği yeni paradigmasıyla yapmıştır. Önderliği sahiplenmek düşüncelerini yaşamsallaştırma ve uluslararası ölçekte yaygınlaştırmaktan geçer. Komployu tümüyle işlemez hale getirmek ve Başkan Apo’yu özgürleştirmek için, barışa, demokrasiye özlem duyan dünyamızın yaşanır hale gelmesi, insana, doğaya saygılı yeni toplumsal inşanın gerekli ve kaçınılmaz olduğu bir süreçten geçmekteyiz. Devrimin kendisi toplumsal bir dönüşümü gerçekleştirerek, demokratik toplumun inşasından geçmektedir. Başkan Apo toplumsal inşayı dokuz boyutta formüle etmişti. Başkan Apo’nun özgürlüğü için seferberlik, her boyutta harekete geçmek demektir.

15 Şubat günü birçok devletin ortak komplosuyla Kürt halk önderinin esir alındığı gündür. Ezilen, sömürülen, ötekileştirilen, yok sayılan, asimilasyona uğrayan, soykırıma tabi tutulan topluluklar ve inanç gurupları, kapitalist sistemden zarar gören bütün halklar açısından 15 Şubat kara bir gündür. Komploya verilecek en anlamlı cevap faşist Türk devletinin soykırım ve imha politikalarını durdurmak için atılacak adımlardan geçmektedir. Zindanlarda ve dışarıda, yurt içinde ve yurt dışında hayatın her alanında, ‘tecridi kırma, faşizmi yıkma, özgürlüğü sağlama zamanı’ hamlesine katılmak ve seferberlik ruhuyla hareket etmek gerekir. Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar yaygınlaşan toplumsal refleksleri Enternasyonal birliğe, örgütlülüğe dönüştürerek komploculara hak ettikleri dilden cevap verilmiş olacaktır. Halklara bu acı günü yaşatan Komplocu güçleri bir kez daha kınıyoruz.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.