1 Mayıs ve işgalci savaş

Ziya ULUSOY yazdı —

22 Nisan 2022 Cuma - 23:30

  • Erdoğan faşizmine karşı olan herkes, onun Kürdistan devriminin beynini ve ana karargahlarını ezmek amacıyla tekrarladığı bu amansız savaşına karşı sesini ve eylemini yükseltmeli.

Geçen 1 Mayıs’ta olduğu gibi bu 1 Mayıs’ta da, Erdoğan faşizmi Kürt Özgürlük Hareketi’nin ve Kürdistan devriminin beynini yok etmek ve gerillanın ana karargahlarını ezmek için, Medya Savunma Alanları’na dönük 17 Nisan’da yeniden işgalci savaşı başlattı. 

Sömürgeci Erdoğan faşizmi, selefleri gibi Kürdistan devrimine yeniden yeniden savaş yağdırarak, Kürt Özgürlük Hareketi’nin güçlerini yenmek, olamıyorsa zayıflatarak Kürt halkında devrimin kazanma umudunu yok etmek istiyor. 
Faşizm üç ögeye güveniyor: Hava kuvvetlerinin üstün teknik gücüne; Türk halkında yaratılmış şovenist kitle desteğine; emperyalizm ve bölge gerici devletlerinin desteğine. 

Sömürgeci burjuvazinin her yönetici kliği, bu stratejiyi izliyor. Her klik kendi çıkarına özgü konjonktürel politikaları da buna ekliyor. 

Erdoğan faşizmi, güncelde Ukrayna savaşının yarattığı iki emperyalist tarafın Erdoğan faşizmini yanına çekme rekabetinin verdiği avantajdan yararlanmaya çalışıyor. Burjuva muhalefetini arkasına bağlayarak yeniden seçim kazanma taktiğini deniyor, başlayan işçi eylemleri dalgasını savaşın şovenist dumanları içinde boğmak istiyor. 

Bu yalnızca Medya Savunma Alanları’na yönelmiş sömürgeci savaşın dokuzuncusu. Yüksek teknik, hava kuvvetleri ve silahlarına, kimyasal silah kullanma pervasızlığına dayanan çok ağır bir savaş. 
Asimetrik güç ilişkisine rağmen Kürdistan gerillasının eşsiz direnişi, tekrarlanan işgalci savaş saldırılarının uğursuz zaferini engelliyor. 

Kürdistan devrimi, direnişi komünist ve devrimci güçlerle ittifak içinde yürütüyor. 
Boyun eğmeyen kahramanca direniş, Karayılan’ın vurguladığı gibi ölüm kalım savaşı. Fakat yalnızca Kürdistan devrimi için de değil, faşizmin zafer mi yenilgi mi yaşayacağına dair de tayin edici önemde. 

Yeniden vurgulamak gerekir ki Erdoğan faşizminin kalıcı kılınamamasının birinci nedeni Kürdistan devriminin direnişidir. Eğer direniş yenilirse, bu durum Erdoğan faşizminin, kendini kalıcı kılma hamlesinin kaldıracı olacak. Direniş, diğer mücadelelerin desteğiyle yeni bir başarı kazanırsa faşizmin Türkiye’de yenilgisinin kilometre taşı olacak. 
2022 1 Mayısı bu ağır özgün koşullarda gerçekleşiyor. 

İşçi sınıfı hareketini 1 Mayıs’a daha genişçe seferber etmek, Erdoğan faşizminin günceldeki işgalci savaşından beklediği misyonu bozguna uğratmanın değerli işlevini görecek. 

Bu kritik antifaşist rolü bilinçli ve geleceğe doğru süreklileştirerek gerçekleştirmek için komünist ve devrimci hareket, 1 Mayıs’ın enternasyonalist niteliğinin propagandası ve işçi sınıfının güncel taleplerinin ajitasyonuna, işgalci savaşa karşı ajitasyonu eklemeli. Önceleyen hazırlık çalışması ve 1 Mayıs’ta işgalci savaşa karşı ajitasyonu yükseltmek, Kürdistan gerillasının eşsiz direnişine, Türkiye’de işçi hareketinin mücadelesini eklemek, birleşik devrimin günceldeki işini yılmadan yapması demektir. 

Emekçi sol hareketin bir bölümü bundan kaçınarak baltayı kendi ayağına vuruyor. İşgalci savaşa ilişkin şovenizme boyun eğmekten gelen bu tavırla, üç maymunu oynuyor. Ama aynı zamanda faşizmin işgalci savaşla amaçladığına fayda sağlayan bir tarzda hareket ediyor. 

Oysa Erdoğan faşizmine karşı olan herkes, onun Kürdistan devriminin beynini ve ana karargahlarını ezmek amacıyla tekrarladığı bu amansız savaşına karşı sesini ve eylemini yükseltmeli. Bunun faşizme karşı tayin edici mücadele anlarından bir olduğu bilinciyle hareket etmeli. 

Bir söz de Erdoğan faşizmine kölece işbirlikçilik yapan Barzani hanedanlığı / KDP yönetimini destekleyen Kürt ulusalcılarına. Ya KDP yönetiminin kölece işbirlikçiliğine karşı sesinizi yükselterek sömürgeciliğin Kürdistan ulusal davasını bitirme saldırganlığına karşı duracaksınız ya da sessiz kalarak ihanete hizmet edeceksiniz.

Şimdi 1 Mayıs’ta işçi hareketini alanlara seferber etme, güncel taleplerle mücadele yumruğunu faşizme vurma ve faşizmin işgalci savaşla kendisini kalıcı kılmasına karşı şiarı ve bilinci yükseltme zamanı. 
Enternasyonalizmin mihenk taşı, kitleler üzerindeki şovenist zehiri yok edecek mücadeleyi yükseltmektir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.