Gazetecilerin yüzde 73,5’i geçinemiyor

10 Ocak 2022 Pazartesi - 18:15

  • BAMAD’ın yaptığı ankete göre gazetecilerin yüzde 73,5’i geçinemiyor; üzde 85’i işsiz kalma korkusu yaşıyor, yüzde 85’i de otosansür uyguluyor.

 

İzmir merkezli Basın Özgürlüğü ve Medya Araştırmaları Derneği (BAMAD) 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, mesleğin bugünü ve geleceğiyle ilgili önemli veriler sunan bir anket düzenledi. Anketin en çarpıcı verisi ‘Sadece mesleğinizden elde ettiğiniz gelirle geçinebiliyor musunuz?’ ve ‘Meslek değiştirmeyi düşünüyor musunuz?’ sorularına verilen yanıtlarla ortaya çıktı. ‘Sadece mesleğinizden elde ettiğiniz gelirle geçinebiliyor musunuz?’ sorusuna katılımcılarının yüzde 73,5’i mesleki gelirleriyle geçinemediklerini söylerken yüzde 26,5’i geçinebildiklerini söyledi. Sektördeki ekonomik koşulların zorluğunu ortaya koyan bu sonuca rağmen anket katılımcısı medya çalışanlarının yüzde 70’i mesleği değiştirmeyi düşünmediğini, yüzde 30’u ise düşündüğünü kaydetti.

‘Tekrar seçim yapma şansınız olsaydı yine aynı mesleği tercih eder misiniz?’ sorusuna katılımcıların yüzde 73,5’i ‘evet’ yanıtını verdi. Katılımcıların yüzde 59’u siyasi iktidar değişimi ile meslekteki koşulların düzeleceğine inandığını belirtirken yüzde 41’i ise inanmadığını kaydetti.

Ankete katılan medya çalışanlarının mesleğin geleceği hakkındaki düşüncelerinde ise hemen hemen dengeli bir dağılım ortaya çıktı. Katılımcıların yüzde 27,7’si umutlu, yüzde 9,6’sı iyimser, yüzde 15,7’si kararsız olduğunu kaydederken yüzde 24’ü karamsar, yüzde 22,9’u ise çok karamsar olduğunu vurguladı.

Medya çalışanlarının yüzde 60,2’si bazen işsiz kalma korkusu yaşarken; yüzde 25,3’ü sık sık, yüzde 14,5’i hiçbir zaman korku yaşamadıklarını söyledi.

Meslekten emekli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 53 evet, yüzde 47 hayır olarak ankete yansıdı. Bu iki soruya verilen yanıtın nedenlerinde ise katılımcıların yüzde 47’si sektörel, yüzde 22,9’u ekonomik, yüzde 20,5’i politik, yüzde 9,6’sı da kişisel nedenleri öne aldıklarını belirtti.

Cemiyet, sendika, dernek, vakıf vb. kaç adet meslek örgütüne üyesiniz? sorusuna, katılımcıların yüzde 38,6’sı 2-3, yüzde 32,5’i 1, yüzde 18,12’i sıfır, yüzde 10,8’i 3 ve üzeri yanıtını verdi.

Medya çalışanlarının en büyük mesleki kaygılardan biri olan otosansürle ilgili soruya gelen cevaplar da önemli bir veriyi ortaya koydu. Katılımcıların yüzde 59’u bazen, yüzde 25,3’ü ise sık sık haber yazımı sırasında oto sansür uygulama ihtiyacı hissettiğini açıkladı. Hiçbir zaman otosansür uygulama ihtiyacı hissetmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 15,7’de kaldı.

Ayrıca katılımcıların yüzde 49,4’ü bazen haber yaparken başının kanunlarla belaya girebileceğine dair kaygı duyarken yüzde 44,4’ü ise bu kaygıyı sık sık hissettiğini söyledi.

Mesleki gelişimle ilgili eğitim, seminer veya kurslara katılma imkanı sorulankatılımcılardan yüzde 72,3 oranında bazen, yüzde 16,9 oranında hiçbir zaman yanıtı alındı.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.