Faşizme meydan okuma hamleleri

Ziya ULUSOY yazdı —

16 Ekim 2020 Cuma - 21:18

  • “HBDH, faşizme karşı birleşik devrimci güçlerin silahlı devrimci direniş hareketi olarak doğdu. Zor koşullar altında kentte ve dağda direnişi inşa etmeye çalıştı.”

KCK ve HBDH faşizmi yenme ve özgürlüğü kazanma çağrısı yaptı.
Faşizme karşı bu çağrılarla yeni mücadele hamleleri geliştirmek istiyorlar.
Kürt Özgürlük Hareketi (KÖH), Erdoğan faşizmine karşı mücadelede yüksek düzeyde fedakarlıkla mücadele yürüttü. Kuzey Kürdistan’da, Rojava’da ve Medya Savunma Alanları’nda Erdoğan faşizminin sınır tanımayan soykırımcı savaş saldırılarının üzerine yürüyen direnişler gerçekleştirdi.
KÖH’nin bu direnişleri, faşizmin kalıcılaşma amacının gerçekleşmesini önleyen en değerli mücadeleler olarak tarihe geçti.
Erdoğan faşizmi, yeniden yeniden saldırarak, savaşlarla faşist kitle temelini onararak faşizmini tahkim etmeye çalışıyor, kalıcılaştırma amacını gerçekleştirmek istiyor.
Bu saldırılardan en önemlilerinden biri Kandil’e yönelik olanı. ABD ve KDP ile işbirliği içinde 2015’ten bu yana defalarca tekrarlanan saldırı imhayı amaçlıyor. Faşizmin zafer şakırtılarıyla dönüp faşist kitle desteğini güçlendirerek kalan demokratik güçleri toptan ve hızla ezmeyi hesaplıyor.
KÖH, yüksek savaş silahlarıyla yapılan bu saldırıların en sonuncu ve en kapsamlısını Cenga Heftanîn’de kahramanca direnişiyle çakılı hale getirdi. Faşizmin kudurgan savaşla zafer hesabını bozguna uğratarak, kalıcılaşmasını önledi.
KÖH şimdi de yeni hamlesiyle, halklara ve demokratik güçlere cesaretle atılıma geçme çağrısı yapıyor. Tabii ki direniş yine silahlı biçiminden, F tipi zindanının en ağırı olan İmralı tecritine son vermek için kitlesel eylemlere değin uzanan genişlikte mücadeleleri kapsıyor.
HBDH, faşizme karşı birleşik devrimci güçlerin silahlı devrimci direniş hareketi olarak doğdu. Zor koşullar altında kentte ve dağda direnişi inşa etmeye çalıştı. Bu onurlu mücadelesini sürdürüyor.
Devrimci ve emekçi sol hareketten, bu birleşik mücadele gücüne katılmayanlar bununla kalmadılar. Üzülerek belirtmek gerekir ki, direnişi inşa etmeye çalışma eylemlerini görmezden gelerek, buna yayınlarında yer vermeyerek HBDH’ı adeta yok saymaya çalışarak mücadeleye zarar verdiler. Faşizmle uzlaşma/işbirliğinin muhalifliği olan Millet İttifakı’nın seçimle faşizmi püskürteceği yanılgısına daha çok değer verdiler.
HBDH, direnişçiliğini eylem sürekliliğiyle kanıtladı. Şimdi de faşizme karşı mücadele çağrısıyla atılım başlatmak istiyor.
Devrimci güçler, HBDH’ın bugüne getirdiği direnişle omuz omuza silahlı mücadeleyi tabii ki büyütmeli.
Demokratik güçler, HBDH’nin ve diğer devrimci güçlerin, faşizmin sınırsız ve kudurgan militarist saldırganlığına silahlı direnişle yanıt vermesini meşru görmeli. Halk arasında etkisinin yayılmasına yardımcı olmalı. Unutulmasın tarihte faşist konseyi kendi lideri Mussolini’yi tutuklamaya götüren, işgal bölgeleri ve ülke içindeki yükseltilen devrimci silahlı mücadeleydi.
Faşizmi yenilgiye götürmek için başlatılan yeni atılımla omuz omuza demokratik alanda halkı cesaretlendirecek kitlesel mücadeleler geliştirmek demokratik ve sosyalist güçlerin onurlu görevidir.
Erdoğan faşizminin saldırganlığı, rejimini kalıcı kılma amacına bağlandığı ve yeniden yeniden saldırıyla yılgınlık yaratarak demokratik muhalif güçleri zindan ve yasakla bitirmeyi hedeflediği için, birlikte mücadele son derece önemli rol oynayacaktır.
TTB ve baro saldırıya uğruyorsa, direnişleri yalnız bırakılmamalı, bütün demokratik güçlerin omuz omuza seferberliğiyle mücadele büyütülmeli, faşist saldırı püskürtülmeli.
İmralı ve F Tipi ağır tecritine karşı direniş geliştiriliyorsa, bütün demokratik güçler birlikte mücadeleyi büyütmeli.
Sosyalist ve demokratik partililer, vekil ve belediye başkanları zindana atılıyorsa birlikte karşı konmalı.
İşçi grevleri ve eylemleri yasaklanıyorsa başta diğer işçi bölükleri olmak üzere kitlesel destekle saldırı boşa çıkarılmalı.
KCK ve HBDH’ın faşizme meydan okuyan yeni direnişleriyle omuz omuza daha fazla direniş ve mücadele...

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.