Koray’a ve birlikte yitirdiğimiz yoldaşlara

Ziya ULUSOY yazdı —

4 Eylül 2020 Cuma - 23:00

  • Koray ve yoldaşları HBDH ve KBDH’nin faşizme karşı mücadeleyi, devrimci savaşı süreklileştirmesine can oldular. Koray ve yoldaşların anısı bu direnişte sonsuzca yaşayacak.

Faşist sömürgecilik 28 Ağustos’ta Kağızman’da hava saldırısıyla biri kadın 5 yoldaşı aramızdan aldı. Yoldaşlar HBDH Karadeniz Kır gerillasında savaştılar. Koray MLKP FESK üyesi olarak, kadın yoldaş ve üç yoldaş HPG üyesi olarak HBDH’nin faşizme karşı savaşını yükseltmeye, faşizme karşı halkların kurtuluşuna can oldular.

Yoldaşların anısı önünde saygıyla eğilmek biz devrimcilerin bitimsiz duygusu.

Koray yoldaşı Ankara’da tanıdım. Mütevazılığı ve güleç yüzü tanıyan her yoldaşı ve emekçinin hafızasında silinmeyecek yer bırakırdı. Çalışkanlığını da unutmadan.

Komünist gençliğin Ankara’da gelişmesinde, bazı semtlerde partisinin gelişmesinde emeği ve çalışkanlığıyla rol oynadı.

Gerillaya geçişin zorluğu karşısında tereddütsüz ve atılımcı kararlılığı. Demircioğlu Akademisi’nde en çok kullanılan sağ elinin üç parmağını yitirmesine rağmen Rojava devrimindeki direnişe katılması kararlığının yükseltmeye devam ettiği anlamına geliyor.

Koray Rojava devriminin direnişinde düşünsel emeğiyle yayın çalışmalarına da katıldı. Faşist diktatörlüğün Efrîn işgaline karşı direnişine de. Efrîn işgaline karşı direnişte şehit düşen yoldaşlarının kahramanlığına ortak oldu.

Yarası nedeniyle kent gerillası yerine dağ gerillasında faşizme karşı devrimci savaşı yürütme kararlılığı gösterdi.

Kadın yoldaş ve diğer üç gerilla yoldaş, HPG’nin 36 yıllık devrimci savaşının çok sayıdaki eski ve yeni kuşaklarının direnişini kendilerinde simgeleştiren devrimci savaşçıları. Sayısız kahramanlıkları, zorluklara göğüs geren dirençleri, faşist sömürgecilerin kudurgan ve silah tekniği yüksek saldırganlığına meydan okuyuşları devrimci karekterleri.

Koray’ı, Sinan’ı ve birlikte savaşırken şehit düşen HPG’li, HBDH’lı yoldaşları, Kağızman’da düşmanın teknik hava saldırısıyla yitirdik. Botan’da, Dersim’de, Medya Savunma Alanları’nda, Rojava’da faşizm yüksek tekniğe dayanan hava silahlarıyla saldırıyor. Bu duruma rağmen dağda devrimci savaşı yürüten yoldaşlar çok yüksek ideolojik kararlılık ve inançla mücadele ediyor. Düşmanın yoketme saldırganlığını bozguna uğratıyorlar.

Koray Aspir ve yoldaşları HBDH ve KBDH’nin faşizme karşı mücadeleyi, devrimci savaşı süreklileştirmesine can oldular.

Erdoğan faşizmi, sürekli ve kudurganca saldırganlıkla halkların devrimci mücadelesini yoketme ve mücadeleyle kazanılmış demokratik mevzileri yok ederek, hatta kendisine teslim olan burjuva muhalefeti de yasaklayıp siyasi tekelini kurmayı, diktatörlüğünü kalıcı kılmayı amaçlıyor. Bu amaçla Suruç’tan Kürt kentleri ve dağlarına, amansız bir soykırımcı savaş yürütüyor. Zindandan yasaklara değin her türden baskı ve yasağı, keyfiliği ve savaş şovenizmini kullanarak saldırıyor.

Halkların Birleşik Devrim Hareketi (HBDH) ve Kadınların Birleşik Devrim Hareketi’ne (KBDH) can veren yoldaşlar direnişleriyle faşizmin kalıcı olma amacını bozuyor, onu bozguna uğratarak yenmeyi, işçi sınıfı ve halklara özgürlüğü armağan etmenin, oradan toplumsal devrime geçmenin yolunu inşa ediyorlar.

HBDH ve KBDH, yalnızca dağda değil, kentlerdeki cesur ve meydan okuyan eylemleriyle devrimci direnişini sürdürüyor. Gençliği faşizme karşı direnişe askeri eylemleriyle seferber etmeye çağırıyor, halkların umudunu büyütüyor, faşist safların moralini bozuyor. Kentlerdeki bu devrimci direniş, daha büyük çaplı mücadelelerin önünü açan rol oynuyor.

Erdoğan faşizminin kalıcı olma amacını bozguna uğratan çok değerli devrimci savaş Heftanîn’de, Bakur’da, Şeladizê’de, Botan’da HPG’nin kahraman savaşçılarının yürüttüğü direniştir. Bu devrimci savaş faşizmin zafer kazanma amacını bozguna uğratıyor, Hitler ve Mussolini gibi mezar sessizliği sağlamasını engelliyor, halkların faşizme karşı zaferinin yolunu açıyor. Birleşik devrimin ve bölge devriminin ön cephesinin sürekliliğini sağlayarak yarınki büyük çaplı halk ayaklanmalarına dayanak oluyor.

Kağızman’da şehit düşen Koray ve HPG’li yoldaşların içinde yeraldıkları mücadelenin devrimci ve yarını inşa eden önemi bu gerçeklerdedir.

Faşizme karşı mücadele gerçeklerini reddeden, özellikle HBDH-KBDH’nin kent eylemlerinin sözünü bile etmekten kaçarak, burjuva muhalefetin diktatörü seçimle yeneceği boş beklentisine kapılanlar, burjuva cumhuriyetin savunusundan başka hiçbir şey yapmayıp sosyalizm adına faşizm karşısında ölü taklidi yapanlar, saflarındaki kadroların umutlarına da darbe vuruyorlar.

Umut ve gelecek, faşizmi yıkacak, halkların ve işçi sınıfın egemenliğini kurarak toplumsal kurtuluş yolunu açacak devrimci direniştedir. Koray ve yoldaşların anısı bu direnişte sonsuzca yaşayacak.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.