Kutuplaştırma

Ziya ULUSOY yazdı —

  • Erdoğan-Bahçeli faşizmi, politik islamı ve milliyetçiliği kullanarak bu saflaşmayı saldırgan biçimde gerçekleştiriyor. İslamcı-Türkçü sentezi, değişik varyantlarıyla birlikte kullanarak halkın genişçe kesimini faşist safta toplayarak, hem burjuva muhalefete karşı ama esasen de devrimci demokratik güçlere karşı “savaştırıyor”.

Erdoğan-Bahçeli faşizminin yarattığı politik-toplumsal kutuplaşma geniş kesimlerde haklı bir rahatsızlık yarattı.

Kutuplaştırma saflaştırma demek.

Egemen sınıflar, özellikle halkı etkileme araçları çeşitlilik gösteren burjuvazi, işçi sınıfı ve ezilenlerin mücadelesine karşı  halkın bir bölümünü kendi arkasında saflaştırarak, halkın devrimci kesimine karşı savaştırır, hakimiyetini korumanın aracı yapar.

Geçmişte feodal iktidarlara karşı, burjuvazi halkın genelini kendi arkasına toplayarak galip geldi. Deneyimini kullanarak, bu durumun bu kez kendi iktidarına karşı gerçekleşmesini engellemeye çalıştı.

Bu nedenle Fransız Devrimi gibi, Çarlık Rusyası’ndaki Şubat Devrimi gibi halkın ezici çoğunluğunu saflarında toplayan ideal devrimler nadir hale gelmiştir. Yakın tarihte faşist işgallere karşı ve sömürge ulus devrimlerinde halkın ezici çoğunluğu bu devrimlere katıldı veya destek verdi. Ama diğer bütün devrimler, burjuvazinin halkın bir bölümünü kendi safında savaştırabildiği iç savaşlar olarak yaşandı. Elbette halkın çoğunluğunun desteğini kazananlar zafer şansı elde edebildiler.

Burjuvazi, kutuplaştırma/saflaştırmada her ülkenin somut siyasi ve kültürel gelenekleri, inanç ve etnik çelişkileri gibi toplumsal gerginliklerini kullanarak ya da tümünü kesen antikomünizmi tırmandırarak, dış düşman/komşu ülke burjuvazisine karşı milliyetçilik gibi ideolojik motifleri bu saflaştırma/kutuplaştırmada kullanır.

Erdoğan-Bahçeli faşizmi, politik islamı ve milliyetçiliği kullanarak bu saflaşmayı saldırgan biçimde gerçekleştiriyor. İslamcı-Türkçü sentezi, değişik varyantlarıyla birlikte kullanarak halkın genişçe kesimini faşist safta toplayarak, hem burjuva muhalefete karşı ama esasen de devrimci demokratik güçlere karşı “savaştırıyor”.

Burjuva muhalefet ve iktidar dalaşında bazen Ergenekoncu ve Gülenci kliğe yaptığı gibi saldırgan bir savaş biçiminde, çoğu zaman Millet İttifakı(Mİ) partilerine karşı olduğu gibi parlamenter rekabette sert söylem/daha düşük saldırganlıkla yapıyor bu kutuplaştırmayı.

Mİ ise kutuplaştırma değil, uzlaştırma yöntemini kullanarak burjuva klikler arasındaki iktidar mücadelesini yumuşatmaya, burjuvazinin kolektif çıkarlarının gerektirdiği uzlaşmayı sağlamaya çalışıyor. Ama aynı zamanda Erdoğan faşizmine karşı halkın bir kesiminde oluşan öfkenin devrimci bir alternatife yönelmesini uzlaştırma yöntemiyle önlemeye çalışıyor.

Mİ ittifakının öncüsü CHP, sosyal demokrasiden ulusalcılığa, oradan da “merkez”e geçiş yaptı. Merkezde burjuva eğilimlerin büyük çoğunluğunu toplamayı, burjuva kliklerin sert çatışmasını ortadan kaldırmayı “uzlaştırma” yöntemiyle gerçekleştirmeye çalışıyor. Sosyal demokrat sınıf işbirliği yerine ise uzlaştırma yöntemiyle işçi sınıfı ve ulusal, cins ve inançsal bakımdan ezilenleri burjuva hegemonya altına çekmeye çalışıyor.

Erdoğan-Bahçeli faşizminin kutuplaştırma yönteminden emekçi sol ve devrimci hareket de rahatsızlığını dile getirdi. Oysa bizim cepheye asıl rahatsızlık veren faşizmin oldukça geniş halk kesimini kendi saflarına çekmiş ve devam ediyor olmasıdır, kutuplaşma değil.

Şimdi bu kutuplaşma seçimde de sürüyor. Erdoğan-Bahçeli faşizmi, halkın daha geniş kesimini safına çekerek kutuplaştırmayı devam ettirirken, Mİ ise uzlaştırma yoluyla daha geniş kesimi hegemonyasına çekmeye çalışıyor.

Erdoğan-Bahçeli faşizmi seçimde -hile de dahil-galip gelirse, taze kan almanın verdiği pervasızlıkla, saldırganlığı da kutuplaştırmayı da tırmandıracak.

Kılıçdaroğlu ve Mİ galip gelirse, parlamenter rejime geçiş süreci başlatacak, uzlaştırma yönteminin gereği olarak halka ve demokratik güçlere bir süre siyasi nefeslenme imkanı sunacak. Fakat elbette o da, sınıfsal kavramlar yerine “millet”, “helalleşme”, “vatan” hakim söylemlerinde yansıttığı gibi  uzlaştırmayı daha gerici ideolojik motiflerle yapıyor. Sınıf mücadelesini yeniden yükseleceği koşullarda, geri ve gerici ideolojik kavramlarla muhafazakarlığa ve milliyetçiliğe yumuşak yöntemle çektiği kitleyi yeniden kutuplaştırmada değerlendirecek.

İşçi sınıfı ve ezilenlerin artacak ölçüde kitlelerini kapitalizme, faşizme ve emperyalizme karşı mücadelede, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde toplamak, devrimci kutbun avantajını yaratarak, mücadeleyi zafere giden yolda ilerletecek.

 Kutuplaştırma/saflaştırma tümden yok edilemez,  devrimci kutbun kitlesel büyümesi sağlanarak kutuplaştırma yenilgiye uğratılabilir.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.