Mayıs’ın devrimci şehitleri

Ziya ULUSOY yazdı —

15 Mayıs 2020 Cuma - 11:42

Türkiye ve Kürdistan devrimci hareketi şehitler hareketidir. Mayıs ayı devrim ve komünizm şehitleri bakımından ayrı bir yere sahip.

Deniz, Yusuf, Hüseyin 6 Mayıs’ta idam edildiler. Denizlerin idam sehpasında faşizme meydan okumaları, başlıbaşına devrimci harekette çığır açan bir duruş ve kahramanlıktı.

Sinan ve iki yoldaşı Nurhak’ta gerilla mücadelesi başlatmışken 31 Mayıs’ta şehit düştüler.

Denizler ve Sinanlar THKO’yu kurarak yeni bir mücadele dönemi başlattılar. Devrim için harekete geçme cesaretini kuşandılar ve işçi-köylü- gençlik hareketinin yükselişini, egemen sınıfların devletine karşı silahlı devrime dönüştürme inisiyatifinin ilk koşucuları oldular.

Bu, Mihri’ci Milli Demokratik Devrim Hareketi’nden devrimci kopuşla inşa edilen 71 Devrimci Hareketi’nin başlangıcı oldu.

18 Mayıs İbrahim Kaypakkaya’nın işkencede katledilişinin yıldönümü. Kaypakkaya faşizmin işkencecilerine diz çöktürmekle, 71 devrimci hareketinde işkencede boyun eğmemenin öncülüğünü yaptı.

Kaypakkaya, TKP-ML’yi kurarak silahlı mücadeleyi başlatmakla, Denizler, Mahirlerle birlikte devrimci kopuşa önderlik etti, 71 Devrimci Hareketi’nin başlıca yapıcılarından oldu.

71 Devrimci Hareketi’nin önderleri ve kurdukları örgütler, Kruşçev-Brejnev revizyonizmi kaşısındaki devrimci cephede yeraldılar. Kapitalist emperyalizmle uzlaşmaya, devrimden vazgeçmeye karşı kararlılıkla karşı koydular. Bu tavırları ve açtıkları yol, devrim ve sosyalizm mücadelesini sürdürme inanç, istek ve amaçlarından geliyordu.

Aynı zamanda enternasyonal alanda antirevizyonist iki merkezin, Mao ve Che-Ho Şi Minh çizgilerinde yerlerini aldılar. Fakat elbette özgünlüklerini ve kendi niteliklerini de çizgilerinde yansıttılar.

Kaypakkaya, Kemalizmin devrimci hareketteki etkisine karşı da cepheden ideolojik mücadelenin teorik önderi oldu. Devrim ve sosyalizm mücadelesinin bağımsız çizgide yürümesini güvenceleme kararlılığını gösterdi.

Kürt ulusal sorunundaki çözümlemelerinde de aynı kararlılığı kuşandı. Deniz darağacında Kürt ve Türk halklarının mücadelesini yükseltme kararlılığını devrimci vasiyeti olarak haykırmıştı. Mahir Kürtlerin kendi kaderlerini tayin hakkını devrimci içeriğiyle benimsemişti. Kaypakkaya bütün milliyetlerden işçi sınıfı ve emekçi halkın kurtuluşunu dile getirip yükseltti. Ermeni halkımıza Türk burjuvazisi ve egemenlerinin soykırımını ırkçı katliamlar olarak niteledi, Türkiye’deki ırkçılığın kaynağının emperyalizm değil, Türk burjuvazisi olduğunu vurguladı.

Kürt ulusal sorununda teorik çözümlemeleri ve ideolojik tavır alışıyla 71 Devrimci Hareketi’nde çığır açmakla kalmadı. Sonraki dönemde devrimci ve komünist harekette, geri dönülemez devrimci çıta yükselişini, geri dönenlerin sosyal şovenizme yuvarlanacakları yükselişi inşa etti.

Kaypakkaya’nın Kemalist diktatörlük, burjuva çok partili dönem ve Menderes diktatörlüğü, 27 Mayıs’la ilgili yakın tarih çözümlemeleri de, işçi sınıfı ve halkların devrim ve sosyalizm mücadelesinin, burjuvaziyle uzlaşma yanılgısından bağımsızca yürütülmesi kararlılığının ürünü ve yol göstericisi oldu. Bugün emekçi sol harekette CHP’yle ittifak kuyrukçuluğuyla faşizmden kurtuluş beklentisi dikkate alındığında, Kaypakkaya’nin yakın tarih çözümlemesinin önemi daha iyi anlaşılır.

17 Mayıs, Kürt Özgürlük Hareketi’nin Dörtleri’nin, Ferhat Kurtay ve yoldaşlarının faşizmin Amed zindanındaki vahşetine meydan okuyarak ölümsüzleşmelerinin tanığıdır. Ferhatların 12 Eylül faşizminin vahşetinin en ağır yaşandığı Amed zindanında meydan okumaları, Kürt Özgürlük mücadelesinin aydınlatma fişeği oldu. Onbinlerce komutan, siyasi öncü ve militanın canbedeli mücadelede şehit düşerek var ettikleri devrimci savaşın uzlaşmazlığının da simgeleri oldu Dörtler. Dörtler ve Mayıs şehitleri anısına Kürt Özgürlük Hareketi’nin kahramanlık haftasının onuru Mayıs ayınadır.

Mayıs ayı, kontrgerilla tarafından kaçırılıp öldürülen Hasan Ocak ve Rıdvan Karakoç’un cenazelerinin mücadele yoluyla bulunduğu zaman oldu. Bu nedenle “Kayıplar İçin Mücadele Haftası”nın onuru da bu aya aittir. Faşizmin kaybederek korku salmasına karşı mücadelenin yükseltileceği ay oldu.

İşçi sınıfının dayanışma ve mücadele günü şehitlerinin de anılma ayı Mayıs’tır. 77, 89 ve 96 1 Mayıs şehitleri, faşizme ve kapitalizme karşı mücadeleyi yüksekte tutmanın her zaman yol göstericileridirler.

Mayıs’ın devrimci şehitlerinin anısını bugün Erdoğan faşizmin yıkma mücadelesini yükselterek, kitleleri bu mücadeleye seferber ederek devrim ve sosyalizm mücadelesini büyüterek yaşatabiliriz. Anıları ve kararlılıkları yolumuzu aydınlatsın.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.