İhanet de sembolleşir

İlham BAKIR yazdı —

  • Kürt direnişinin sembollerinden biri olan Hewler kalesinin duvarlarının bir bütünen sömürgeci gücün bayrağına dönüştürülmesi, KDP ihanetinin en somut, en net simgesi olarak Kürt’ün hafızasında yerini bulacaktır.

Toplumsal mücadeleler direnişler, zaferler, yenilgiler, gelişmeler, yıkımlar süreçlerini yaşarken, toplumsal zeminde ve insan ruhunda yer edinirken kendilerini bir yandan da simgeler, semboller üzerinden de tarihe yazdırır, hafıza yaratırlar. Bizler çoğu zaman tarihi, sosyolojiyi bu semboller üzerinden hatırlar, bu semboller üzerinden okuruz. Örneğin Türkiye Cumhuriyeti Ermeni soykırımını inkar ederken, bu soykırımı sembolleştirecek, simgeleştirecek tüm nesneleri de yasaklayarak, tahrip ederek ortadan kaldırmaya büyük özen göstermektedir. Ermenilerden kalan kiliseler, evler yıkıma, tahribe açık hale getirilerek, yahut bizatihi yıkılarak bir zamanlar bu coğrafyada milyonlarca Ermeni’nin yaşadığına dair izleri ortadan kaldırmakta, hafızada bir sembolleşmenin oluşmasına izin verilmemektedir. Hrant Dink gibi bir Ermeni entelektüeli, bir Ermeni aydını ve direnişçisi ortaya çıkıp bu soykırımı yeniden toplumsal hafızanın gündemine sokunca müesses nizam, Hrant Dink şahsında Ermeni soykırımının sembollerinin yaratılması tehlikesini fark edince Hrant Dink’i ortadan kaldırır. Fakat tarihin ve toplumsal realitenin cilvesi, bir müesses nizam tetikçisi tarafından vurulan Hrant Dink, vurulup düştüğü yerden altı delik ayakkabısıyla bütün bir Ermeni soykırımını bir ayakkabıdaki delikten soykırımcının yüzüne kusarken, halkların hafızasında da anıtlaşıyor, tarihi canlı tutan muazzam bir simgeye dönüşüyor.

Sömürgeci düzen, Kürtler üzerinde gerçekleştirdiği katliamların izlerini silmek, hafıza oluşmasını engellemek, simgeleşmeyi engellemek için benzer yöntemleri sayısızca denemiş ve denemeye devam etmektedir. Öldürdüğü, astığı tarihi Kürt şahsiyetlerin mezarlarını gizleyerek, bu mezarların sembolleşmesini engellemeye çalışmıştır. Bugün benzer şekilde gerilla mezarlarına dönük gerçekleştirdiği saldırılarla, mezarları ortadan kaldırarak Kürtlerin, kendileri için bedel ödeyenleri simgeleştirmesinin, anıtlaştırmasının önüne geçmeye çalışmaktadır. Kürt halkının bugün sömürgecilik karşısında verdiği muazzam direnişin önemli bir parçası da kendi direniş sembollerini, direniş simgelerini yaratmak ve bunu hafızayı diri tutmanın, kendi tarihini kendi elleriyle yazmanın mücadelesini vermektir. Diyarbakır 5 Nolu zindanında sömürgeci vahşete karşı verilen insanüstü direniş Kürtlerin hafızasında bu zindanı sömürgeciliğin vahşi yüzünün simgesi haline getirirken bu zindandan zalim Dehaklara karşı direniş destanını başlatan Kawalar yaratmıştır. Mazlum Doğan Kürtlerin zihninde ve ruhunda Çağdaş Kawa olarak simgeleşmiştir. Kürtler, son yüz yıldır ama özellikle son kırk yıldır sömürgeci vahşetin, hafızasızlaştırma ve kişiliksizleştirme politikalarına karşı tarihte eşi görülmemiş bir şekilde direnmekte ve bu direnişin sayısız sembollerini yaratmaktadır. Bu semboller “Özgür Kürtlüğün”  hafıza inşasının ve tarih yazımının en önemli özneleridir.

Ve direnen Kürt hafıza yaratmanın ve tarih yazımının bir parçası olarak elbette bir şeyi daha sembolleştiriyor. İhanet. İhanet de tarih yazımının önemli bir parçası olarak Kürt’ün hafızasında diri tutuluyor. Eğer ihanet ve ihanetin tarihi unutulursa, direniş tamamlanmamış bir tarih yazımıyla malul hale gelir. Reber, Seyit Rıza’ya ve halkına ihanetinin bedelini   Kürtlerin hafızasında ihanetin sembolü olarak şekillenerek ödemiştir. Bugün kim ihanetten söz etse, Reber’i referans olarak gösterir, onun şahsında bir sembolleştirmeye başvurarak ihaneti anlatır. Bugün yine Kürtlerin direniş tarihi yazılırken, KDP ve Barzani ailesi de tıpkı Reber gibi her geçen gün Kürtlerin hafızasında ihanetin sembolü olarak yer etmektedir.  Kürtlerin bir halk olarak bütün varoluş biçimlerini yasaklayan, Kürtlerin yurdunu işgal ve talana tabi tutan, her gün Kürtlerin başına bomba yağdıran bir devletin başkanını Hewler’de alayla valayla karşılamakla kalmayıp bütün kenti bu sömürgeci gücün bayraklarıyla donatması Kürtlerin zihninde ihanetin sembolü olarak somutlaşmıştır. Kürt direnişinin sembollerinden biri olan Hewler kalesinin duvarlarının bir bütünen sömürgeci gücün bayrağına dönüştürülmesi, KDP ihanetinin en somut, en net simgesi olarak Kürt’ün hafızasında yerini bulacaktır.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.