15 Ağustos kıvılcımı

Ziya ULUSOY yazdı —

13 Ağustos 2021 Cuma - 23:00

  • Kürdistan devrimi yerli, bölgesel ve emperyalist burjuva devletlerinin saldırıları karşısında büyük bedeller ödeyerek, eşsiz kahramanlıklar geliştirerek 15 Ağustos’un ateşini sürdürdü, sürdürüyor. 

15 Ağustos öncelikle Kürdistan devrimini tutuşturan ilk kıvılcım olarak 12 Eylül faşizmine karşı ayağa kalkıştı. 

12 Eylül askeri faşizmi, devrimci mücadeleyi ezmiş, burjuvazinin politik istikrarı için MGK güdümünde parlamenter faşist bir rejimi kurmaya başlamıştı. Zindanlarda saldırılara karşı direniş sürüyordu ama toplumsal alanda sessizlik hakimdi. Bu duruma bakarak Evren ve Özal 15 Ağustos’u ciddiye almak istemedi.

Fakat 15 Ağustos duru gökte çakan bir şimşek olmakla kalmadı. Kürdistan devrimini tutuşturan kıvılcım oldu.

Kürdistan devrimi, tepeden tırnağa militarist sömürgeciliğe karşı silahlı devrimin sürekliliği olarak gelişti. Bu, elbette Kürdistan devriminin kendisine özgü özelliği. Birçok sömürge ulus devrimi ve Çin devrimi de bu özelliği göstermişti. 

Kürdistan devrimi 15 Ağustos kıvılcımını çakan PKK’nin silahlı devrimde ısrarı ile çözümü soykırımcı saldırılarla geç bırakılmış ulusal kurtuluş sorununun birleşmesi nedeniyle kesintisizce sürebildi. Bugün de ABD’den Almanya’ya emperyalistlerin Türk burjuvazisini kirli savaşta sonuna değin desteklemesine, Özal’dan Erdoğan’a savaş şeflerinin her türden silah teknolojisini kullanmalarına rağmen yenilgiye uğratamadıkları bir devrim olarak devam ediyor. 

Türkiye devriminin tutuşturulması birleşik devrimin inşası, faşizmin yenilgisi demekti. Türkiye komünist ve devrimci hareketinin ancak bir bölümü bu gerçeği kavrayarak hareket edebildi.

Aynı zamanda Türk burjuvazisinin sömürgeciliği, Kürdistan devrimine karşı şovenizm ve sömürgeci boyunduruk ekseninde karşı devrimci birliği genişleterek, kirli savaşın şiddetini artırarak cevap verdi. 

İşçi hareketinin geri kalması, komünist ve devrimci hareketin kitleselleşme zayıflığı, birleşik devrimin yükselişini engelledikçe, birleşik karşı devrimin şovenizmi geniş geri yığınları girdabına almakla kalmadı, sol güçlere de sıçradı. Tipik ifadesini TKP’de bulan sosyal şovenizm, ezilen ulusların özgürlük hakkını resmen de reddetmek ile milliyetçi gericiliği antiemperyalistlik olarak satmakla sol saflarda başını uzatıyor. 

Oysa Rojava devrimini gerçekleştirme ve Türkiye devrimiyle kolkola olma, Kürdistan devriminin ulusal sınırı aşma atılımları. Bölgede ve Türkiye’de faşizmi, gericiliği, bölgesel hakimiyet peşinde koşan devletleri yenilgiye uğratma ve devrimi yaygınlaştırma girişimleri. 

Emperyalistler ve sömürgeci Türk burjuvazi bu nedenle Erdoğan faşizmine, açık soykırımcı saldırılarına ve işgalci savaşlarına destek veriyor. Türk burjuvazisi, bütün kesimleriyle, burjuva muhalefetiyle bu nedenle faşist şef Erdoğan’ın etrafında toplanıyor. Erdoğan faşizmi bu birleşik karşı devrim sayesinde yeniden yeniden saldırı ve savaş planlarını artan vahşilikle deniyor. 

Kürdistan devrimi yerli, bölgesel ve emperyalist burjuva devletlerinin saldırıları karşısında büyük bedeller ödeyerek, eşsiz kahramanlıklar geliştirerek 15 Ağustos’un ateşini sürdürdü, sürdürüyor. 

Kürdistan’da, Türkiye’de ve bölgede 15 Ağustos’un tutuşturduğu devrim ateşini genişletmek için, işçi sınıfı ve ezilenlerin yeni yeni devrimci güçlerini yaratmak, devrimci mevzilere seferber etmek devrimci ve komünist hareketin onur verici görevidir. 

Bu görev başarıldığı ölçüde, Kürdistan devriminin fedakarlıklarının devrimci ürünleri alınacak, Erdoğan faşizminin birleşik karşı devrimle yeniden yeniden saldırı denemeleri püskürtülecek, dahası yenilgiye uğratılarak Türkiye’de ve diğer sömürgeci devletlerde birleşik devrimlerin zafer yolu açılacaktır. 

Bu görev, diktatörlüklere karşı, kahramanca direniş ve işçi sınıfı ve ezilenleri mücadeleye seferber etme yollarını başarıyla açmayı birleştirerek gerçekleştirilebilir. 

15 Ağustos kıvılcımının tutuşturduğu devrim ateşini, birleşik devrim olarak sürdürmek için kahramanca direniş de, kitleleri mücadeleye seferber etmenin yaratıcılığı da güncel devrimci görev olsun.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2022 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.