Gaflet uykusundan Newroz ateşiyle uyanalım

İlham BAKIR yazdı —

  • Kürtler ve diğer Kürdistani topluluklar ve halklar bütün yas ve şenliklerini, bütün inançlarını, bu inançlara ait ritüellerini en derininden bir direniş kültürüyle örmüşlerdir.

Yaşanılan coğrafya, coğrafyanın topoğrafik özellikleri, coğrafya ile kurulan ilişki biçimi, tarihsel olarak yaşanan gelişmeler, bir halkın kültürünün gelişiminde başat rol oynar. Kürdistan coğrafyası taşıdığı özellikler itibari ile bu anlamda sayısız demokratik ve çoğulcu uygarlığın gelişip serpildiği, insanlık tarihinin çok önemli gelişmeler kaydettiği bir coğrafya olmuştur. Hem çeşitli insan topluluklarının ortakçı ve eşitlikçi bir yaşam inşasını geliştirdiği hem de insan ile doğa arasında hiyerarşik olmayan bir ilişkinin, bir dengenin kurulu olduğu yaşam formu bu topraklar üzerinde binlerce yıllık bir uygarlığa temel karakterini vermiştir. Ancak hiyerarşik devletçi egemenlikçi uygarlığın gelişimiyle birlikte bu yeryüzü cenneti, sayısız cehennemi vahşetin, kırımın, yaşandığı bir coğrafyaya dönüşmüştür. Hem ortakçı kültürün yarattığı muazzam uygarlıksal zenginlikler hem coğrafyanın sahip olduğu doğal zenginlikler talancı hiyerarşik uygarlığın iştahını kabartmış bu zenginlikleri elde edebilmek için Kürdistan coğrafyasına tarih boyunca sayısız akınlar düzenlenmiş, büyük yıkımlar gerçekleştirilmiştir. Bu yıkım ve kırım sadece Kürdistan’ın insan topluluklarına karşı değil aynı zamanda doğasına, bitki örtüsüne, hayvanlarına karşı da uygulanmıştır. Kürdistan’ın büyük ortakçı uygularlığı, Kürt kültürü ve doğası üzerindeki vahşi saldırı ve talanlar günümüzde de en keskin ve yoğun biçimi ile devam etmektedir.


     Kürdistan coğrafyasındaki ortakçı topluluklar, haklar, bu vahşi saldırılar karşısında tarih boyunca teslim olmayan, varlıklarını, kültürlerini, doğalarını savunan ve amansız bir direniş geliştirerek direnişi, kültürlerinin en temel niteliği kılan bir yaşam döngüsü kurmuşlardır. Bugün Mezopotamya ve Kürdistan coğrafyasında yaratılan kültürün en temel karakteristiği  “direniş”tir. Kürtler ve diğer Kürdistani topluluklar ve halklar bütün yas ve şenliklerini, bütün inançlarını, bu inançlara ait ritüellerini en derininden bir direniş kültürüyle örmüşlerdir.  Direnişin eşlik etmediği tek bir günleri, direnişle soluk almayan tek bir anları yoktur. 


   Bu anlamda içinden geçtiğimiz Mart ayı Kürt tarihinde ve kültüründe çok önemli tarihsel ve kültürel gelişmelerin yaşandığı bir aydır. 8 Mart 1857’de New York’ta bir tekstil fabrikasında 40 bin kadının başlattığı greve vahşice saldıran kapitalist sistemin katlettiği 129 kadın işçinin direnişi bugün en çok Kürdistan coğrafyasındaki kadınların direnişiyle büyümekte ve kapitalist uygarlıktan demokratik uygarlığa geçişin adımları olarak boy vermektedir. 16 Mart Kürt halkının kolonyalizme karşı geliştirdiği direnişin “uygar dünya”nın gözleri önünde kimyasal silah kullanılarak 5 bin kürdün katledildiği ve her kürdün bunun intikamını almaya yemin ettiği gündür.  Ve 21 Mart Kürt halkının devasa bir tarih boyunca hem doğayla en güçlü bağlarını koruduğu, kendisine yaşam bahşeden doğaya bağlılığını ve şükranlarını sunduğu bir şenliğin, bir bayramın adıdır hem de tarihin en büyük ve en uzun erimli isyan ve direniş ateşini yaktığı tarihin adıdır. 


     Çocuklarının kanlarıyla beslenen zalim Dehhak’a karşı Demirci Kawa’nın önderliğinde Kürdistan dağlarında yakılan ateş, hiçbir sömürgeci iktidar, hiçbir Dehak tarafından söndürülememiş ve bu Newroz ateşi günümüze kadar Kürdistani halkların direnişiyle harlanmış ve büyütülmüştür.  21 Mart 1982 Newroz’u Kürdistan’ı işgalinde tutan sömürgecilerin, günümüz Dehaklarının Amed zindanında tarihteki tüm zulümlere eşit bir vahşetle boğmak istedikleri Amed zindan direnişine bedenini meşale kılan çağdaş Kawa Mazlum Doğan’nın Newrozlaştığı gündür. 28 Mart 1986 yılı Çağdaş Kawa Mazlum’un zindanlarda yaktığı ateşi Kürdistan dağlarının doruklarına taşıyan Êgid’in işgalcilere karşı direnirken Kürdistan topraklarının koynunda ölümsüzleştiği gündür. Mart ayı doğanın kış uykusundan, Kürt halkının gaflet uykusundan uyandığı ayın adıdır.

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2024 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.