Gri pasaport, ezan, işaretleme ve yasaklar

Demir ÇELİK yazdı —

29 Nisan 2021 Perşembe - 23:00

  • Aleviler, mafya-çete devletinin ırkçı, katliamcı ve asimilasyoncu zihniyeti ile karşı karşıyadırlar. Bu saldırılara karşı, gün süreklerin birbirinden özgün olan ayrılıklarını öne çıkarmanın değil, birlikte ortak hareket etmenin günüdür.

AKP- MHP iktidarının Alevilere dönük son dönemdeki uygulamalarını iyi analiz etmemiz gerekiyor. Onlarca AKP belediyesi üzerinden, binlerce gri pasaportlu kişi, başta Almanya olmak üzere Avrupa’da misyonerlik faaliyetleri için gönderilmiş bulunmaktadırlar. Avrupa’ya mülteci şantajı sayesinde her türlü kötülüğü yapma hakkını elinde tutan AKP, görünen o ki, bununla da yetinmemiş, kendisine bağlı yargı sistemi üzerinden gayri hukuki yollara savrulmuş bulunuyor. Başta Dersim Cemevi olmak üzere, kendisine bağlı cemevleri üzerinden gri pasaportlu dedeleri Avrupa'ya ihraç ederek, Alevileri asimile etmenin misyoner faaliyetlerin organizasyonu içindedir.

Türk ulus devletinin inşası sürecinde, Alevi Ocaklarına müdahale ederek içini boşaltan, tarihsel misyonundan Ocaxı uzaklaştıran Türkçü- iktidar İslamcı zihniyet, aradan geçen yüz yıl boyunca türlü yol ve yöntemlerle bir yandan Alevileri katliamdan geçirirken, diğer yandan da asimilasyonla başkalaştırmaya çalıştı hep. Bugün ise kendi ırkçı, inkarcı ve katliamcı eğitim müfredatı ile yetiştirdiği, adına dede dediği sahte Pirleri, Dersim Cemevi ile dört Alevi kurumunun Diyanetle imzaladıkları protokol kapsamında Avrupa'ya “Alevi uzmanı” sıfatıyla gönderildikleri açığa çıkmış bulunmaktadır.

Alevileri öncelikle Sünni İslam'a, eğer bu mümkün değilse İran molla rejimi ile birlikte Şia İslam’a ikna etme ve asimile etme çalışmalarında Diyanet'in devrede olduğu uluslararası bir proje yürütülmektedir. Devletin kendilerine sağladığı olanak ve imkanlar karşılığında, Alevileri asimile etme görevi verilen bu sahte Aleviler, konsoloslukların yönlendirmesi ve konumlandırması ile Alevilerin içine oynamakta, onların aklını çelmekte, tarihsel hakikatleri ile oynayarak iktidar İslam'a yedeklemeye çalışmaktadırlar.

Mutlak iktidar sahipleri elde ettikleri devlet otoritesi sayesinde, toplumun genleri ile oynamaya devam ediyorlar. Yaşanan ekonomik ve siyası krizi fırsata çeviren iktidar, pandemi salgınında çaresiz olan milyonların aklı ile dalga geçercesine bilimsel olmayan yol yöntemlerle, kendi ideolojik bagajı ile yeni yasaklar çıkarmakta, insan hak ve özgürlüklerini ayaklar altına almakta hiçbir beis görmedikleri gibi, Anayasalarında yazılı ilkeleri yok hükmünde görmektedirler. Aleviler, mafya-çete devletinin ırkçı, katliamcı ve asimilasyoncu zihniyeti ile karşı karşıyadırlar. Dersim'in birçok yerleşkesindeki karakollardan ezan sesi yükselmekte, sanki olağan ve asli işlerini yapıyorlarmış gibi idari, siyasi ve hukuksal karar vericiler sus pus olmuş, üç maymunları oynamaktadırlar. Alevileri asimile etmenin ötesinde, silahı elinde bulunduran devletin askeri bürokrasisi, elindeki zor aygıtı üzerinden, Alevilere Türk ve İslam olmayı dayatmaktadır.

İktidarın AKP'si devletin ideolojik aygıtları ile asimilasyonu devrede tutarken, küçük ortak MHP'de başka bir yol ile Alevilere had bildirmektedir. Alevilerin kutsal mekanlarına, Alevi evlerine üç hilal çizmekte, tehdit ve hakaret içeren yazıların altına imzalarını atmakta hiçbir sakınca görmemektedirler. Fişleme, işaretleme, tehdit, ezan sesi ve gri pasaport birbirini besleyen, Alevileri iktidar Islam'a ve Türkçü ideolojiye yedeklemeye çalışmanın ötesinde, Alevileri siyasal, kültürel ve inançsal kırıma uğratmanın ön adımları olduğunu artık görmeliyiz.

Gün süreklerin birbirinden özgün olan ayrılıklarını öne çıkarmanın değil, birlikte ortak hareket etmenin günüdür. Yarın çok geç olmadan zalime karşı mazlumların ortak sesi ve çığlığı olduğumuzda bu faşist zihniyete dur diyebiliriz. Başta Avrupa'da ki Alevi kurum ve örgütleri olmak üzere, bir bütün Alevilerin kendi meşru demokratik hakları için yan yana gelmeleri ve birlikte olmaları hayati önemde sorun olmaya devam ediyor.

Lütfen bu çığlığı duyunuz!  

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2021 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.