Videonun gücü

İlham BAKIR yazdı —

20 Mayıs 2021 Perşembe - 23:00

  • Dün iktidar için, bu ülkenin bilim üreten insanlarını kanlarında boğmakla tehdit eden, iktidar için mitingler düzenleyen, gazete binası bastıran, işyerlerine çöken mafyası bugün ürettiği videolarla milyonlarca insana ulaşmayı başarıyor. 

Fransızca bir sözcük olan image "resim, suret, görüntü" anlamalarında kullanılır. Sözcük Fransızcaya Latince aynı anlama gelen imago, imagin- sözcüğünden alıntıdır ve görüntü ile ilgili bir terim olarak pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Özü itibari ile göze hitap eden, göz ile algılanan, gözümüz yoluyla beynimizde bir anlam, bir algı oluşturan anlamında kullanılmaktadır. Türkçede “imaj” olarak kullanılan sözcük görsel algılama biçimi olarak var olsa da başka yan anlamlar da kazanarak bir bütün olarak bir insan, bir eşya, bir varlık ile ilgili tüm algımızı, kanaatimizi de ifade eder bir kapsamda kullanılabilmektedir. “Kendisine iyi insan imajı veriyor” dediğimizde bu sadece bu insanın görüntüsü ile ilgili olarak bizde yarattığı kanaati değil, görüntüsünü de kapsayacak şekilde bu insanın tutum ve davranışlarını, düşüncelerini, yönelimlerini de içerecek bir algıyı bize iletiyor. Dolayısıyla imaj üretme, imaj yaratma son derece kapsamlı ve etkili bir algı oluşturma yöntemidir. Kapitalizm imaj üreterek ürün satma, hiç ihtiyaç olmayan bir ürünü ihtiyaçmış gibi algılatmada son derece başarılıdır.

Bir içecek reklamının şöyle bir sloganı vardı: “Susuzluk hiçbir şeydir, imaj her şey”. Aslında bu slogan kapitalizm için, sistem için imajın algı yaratmada nasıl kullanıldığını, manipülasyon yaratmada işi nereye götüreceğinin çok önemli bir göstergesidir. Bir içeceğin, temel fonksiyonu olan susuzluğu giderme özelliğini imaj denen göstergeden daha önemsiz hale çekerek malı satmaya çalışması dehşet verici bir politikadır. Bu durum artık yaşamsal biyolojik ihtiyaçlarımızın bile kararını bizim değil biz de imaj yoluyla algıyı yaratacak kapitalistlerde olduğunu çok dehşetengiz bir şekilde gözler önüne seriyor. Tabi bu bahsettiğim reklam bugüne değil yıllar öncesine ait bir reklam. Bütün bu girişi, imaj ve algı üretmede günümüzün en etkili, en yaygın biçimi olan videodan ve bu vesile ile Sedat Peker’in ürettiği etkili videolar yoluyla yarattığı imajdan bahsetmek için yaptım. Bugün artık herkesin elinde video üretecek araçlar var ve çok kolay video üretebiliyor. Biz sinemacıların en büyük derdi video üretecek araçların çok pahalı oluşu ve buna ulaşamıyor oluşumuzdu. Bir diğer problemimiz, ürettiğimiz hareketli imajları muhatabı olan seyirciye ulaştırmaktı. Film gösterim mekanları çok büyük oranda kapitalist tekellerin, devletin elinde olduğu için siteme muhalif içerikli bir filmi insanlara ulaştırabilme şansımız çok kısıtlıydı. Bugün bu sorun da ortadan kalkmış durumdadır. Artık herkesin çok kolay ulaşabileceği ve videolarını ücretsiz yayınlayabileceği sosyal medya, video paylaşım kanalları var. Bu bilginin de sanatın da geniş kitlelere ulaştırılabilmesinde muazzam bir fırsat sunuyor.

Dün iktidar için, bu ülkenin bilim üreten insanlarını kanlarında boğmakla tehdit eden, iktidar için mitingler düzenleyen, gazete binası bastıran, çek senet tahsil eden, işyerlerine çöken mafyası bugün ürettiği videolarla milyonlarca insana ulaşmayı başarıyor. Bu videolar yolu ile çıkar kavgasına düştüğü iktidar ve iktidar ortakları üzerinde ciddi bir baskı oluştururken kitleler nezdinde de eski mafya, kanda adam boğan, katil, gaspçı imajından sıyrılarak ihanete uğramış, vefasızlığa muhatap olmuş mağdur insan imajını yaratmayı başarabiliyor. Artık bir katil değil, mafya çetesinin reisi değil, evine baskın yapan polislerin küçük çocuklarının kafasına silah doğrultulmuş, eşinin iç çamaşırları polis tarafından görülmüş mağdur bir aile reisi.

Çocuklarına düşkün bir baba, şerefiyle oynanmış bir koca imajı her videosunda özenle ortaya seriliyor. Solcuların, muhaliflerin, bu iktidarla davası olanların da hoşuna gidecek birkaç söz söylemeyi ihmal etmeyerek, bu kesimlerde iktidara karşı olan öfkeyi de kendi lehine örgütlemede, bu kesimler gözünde kendinin de bir mağdur ve muhalif olduğunu göstermede hayli başarılı işler yapıyor. Senaryosu sürükleyici, mizansenleri güçlü, kostüm ve aksesuarları ince ayrıntılarına kadar düşünülmüş, oyunculuk çalışılmış bir video sanatı ile karşı karşıyayız. Yeter ki AKP gitsin muhalefeti yapanların Sedat Peker’i devrimci ilan etmeleri an meselesidir. 

paylaş

   

Yeni Özgür Politika

© Copyright 2023 Yeni Özgür Politika | Tüm Hakları Saklıdır.